Žurnalo „Reitingai“ informacija

Kiekvienais metais žurnalas ,,Reitingai“ aprašo akademiškai stiprias mokyklas. Daugelis Lietuvos mokyklų sukūrusios palankią  aplinką mokinių fizinei ir socialinei sveikatai, bet aplinką, palankią mokinių psichinei sveikatai, pavyksta sukurti tik kas 24 mokyklai. 2019 m. ,,Reitinguose“ fiksuojama, kad mūsų gimnazijoje  sukurta mokinių socialinei sveikatai aplinka vertinama 4 lygiu (labai gerai). Taip pat 4 lygiu vertinamas ugdymo(si) integralumo veiklos aspektas. Gimnazija  patenka ir į 2018-2019 m.m. labiausiai ,,sublizgėjusių“ ekonomikos ir verslo srityje mokyklų  sąrašą (mokytoja S. Paštuolytė). 2019 m. 5-8 klasių grupėje olimpiadų reitinge Juozo Grušo meno gimnazija užsitikrino 54 vietą (daugiausia trečių vietų pelnė Ic kl. mokinė M. Laukytė), I-IV gimnazijos klasių grupėje 29 vietą  (T.Valeika, A.Radavičiūtė, A. Jočytė, M.Katinas). Džiaugiamės gimnazijos mokinių pasiekimais. Mokytojams linkime negęstančio entuziazmo.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lina Dekerienė

 

Accessibility