Vertinimai ir tyrimai

Išorinis vertinimas

  • Išorinis vertinimas nevyko

Viešujų paslaugų vartotojų pasitenkinimas

Tyrimo išvados

1. Mokyklos aplinka (išorėje ir viduje) tinkamai renovuota, švari, estetiškai tvarkinga, erdvės papuoštos mokinių kūrybiniais darbais, pritaikytos patogiam įvairių poreikių mokinių mokymuisi, atitinka higienos normas, pakankamai saugios.

2. Bendruomenės santykiai pagarbūs, bendravimas ir bendradarbiavimas paveikus.

3. Mokykloje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalūs mokytojai

4. Mokymas padeda daugumai mokinių įsitraukti į aktyvų mokymąsi.

5. Informacija apie mokinių pažangą ir mokymosi rezultatus teikiama sistemingai ir tinkamai.

Siūloma:

  • Tobulinti valgyklos kainodarą.
  • Plėsti popamokinės veiklos įvairovę.

Tyrimo rezultatai plačiau

Mokinių pasiekimų vertinimas

Mokinių pasiekimų vertinimas

Standartizuotas mokinių pasiekimų vertinimas

2 klasė

4 klasė

6 klasė

8 klasė

 

Tyrimai