Vengrų ir lietuvių tautos siekis – LAISVĖ!

Kai 1956-ųjų rudenį vengrų tauta sukilo prieš sovietų okupantus, grupė lietuvių solidarizavosi su vengrais ir Kauno Senosiose kapinėse surengė demonstraciją. Iškėlę nacionalinę vėliavą žmonės šaukė „Laisvę Lietuvai!“ Kasmet Ramybės parke rengiamas minėjimas, skirtas pagerbti įvykius ir žmones, 1956-aisiais dalyvavusius pasipriešinimo akcijoje. Spalio 21 dieną, rudenėjančių medžių apsuptyje, suskambo Vengrijos ir Lietuvos himnai. Pagarbos žodį tarė Vengrijos ambasadorius Gaboras Ditshazis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Simas Sirtautas, Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė. Mūsų gimnazistai kartu su Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniais parengė programą, kurioje skambėjo eilės ir dainos apie laisvę, žemę, žmogų.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility