Vėlinių susikaupimo valanda

Lapkričio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda gimnazijos bendruomenės mirusiuosius, mintimis nukeliavome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, atsisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau…“ Po renginio mokinius pakvietėme aplankyti artimųjų kapus, pamatyti vienišą kapą, sušildyti užmirštų mirusiųjų šaltus vienatvės namus savo dėmesingumu.

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė