Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“

Lapkričio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda gimnazijos bendruomenės mirusiuosius, mintimis nuklydome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, atsisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį mūsų protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/ Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau …

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė