Vėlinių susikaupimo valanda

Spalio 26 d. gimnazijoje vyko Vėlinių susikaupimo valanda ,,Uždekim Vėlinių žvakelę“. Ją parengė gimnazijos ateitininkai. Prisiminę malda bendruomenės mirusiuosius, mintimis nukeliavome į savo tėviškes, eilėraščio posmais parymojome prie užvertų pirkios durų, prisėdome ant akmens, kurio vardas – Tėvynė, ir išgirdome iš Amžinybės aidintį mūsų protėvių balsą: ,,Ir atleidimo to prašau,/ Kurio jau niekad neišgirsiu./ Kažką kelionėj pamiršau …“ Baigiantis renginiui, priminėme mokiniams, kad lankydami artimųjų kapus pastebėtų vienišą pamirštą kapelį, uždegtų žvakelę, sušildytų Amžinybėn išėjusių vienišųjų namus.

Parengė mokytoja Vida Zulonaitė

Accessibility