Vasario 16-osios minėjimas Kruonio miške

2018 m. vasario 15 d. Kruonio miške vyko Vasario 16-osios minėjimas. Juozo Grušo meno gimnazijos ateitininkai ir skautai dalyvavo Kruonio bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už žuvusiuosius savanorius ir partizanus, gynusius Lietuvos valstybę. Po Šv. Mišių dainuodami patriotines ir liaudies dainas su fakelais rankose pajudėjome didžiule eisena, kurioje žygiavo šauliai, skautai ir mes, Kauno ateitininkai. Pakeliui į mišką  degė laužai, prie kurių folkloro ansambliai dainavo liaudies dainas. Pasiekę miško aikštę, šildėmės prie didelių laužų, klausėmės dainų, pasakojimų apie žuvusius Kruonio miške partizanus. 1946 m. vasario 16 d. trys Didžiosios kovos apygardos partizanai, norėdami Kruonyje iškelti Lietuvos trispalvę, pateko į NKVD ir stribų pasalą ir žuvo. Jų kūnai buvo užkasti Kruonio miške. Palaidojimo vietą ženklina kryžius ir paminklas ,,Partizanui.“ Signalinių raketų šviesoje supratome, kad prasideda imituotas partizanų mūšis. Po mūšio pasivaišinę kareiviška koše dainuodami sugrįžome į autobusą ir išvykome į namus.

Juozo Grušo ateitininkų kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Accessibility