Ugdome toleranciją ir stipriname bendruomeniškumą

Atsižvelgiant į mokinių pageidavimus mokykloje gauti ne tik akademinių žinių, bet ir visapusišką asmenybės ugdymą, 2015–2016 mokslo metai Lietuvoje paskelbti mokyklos bendruomenės metais. Mūsų gimnazijoje taip pat organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus. Vadovaujamės bendruomeniškumo principais. Stengiamės išklausyti ne tik mokytojų, bet ir mokinių bei jų tėvų nuomones priimant sprendimus. Žinome, kad glaudus mokyklos ryšys su tėvais yra labai reikalingas ir reikšmingas. Darni šeima – tvari mokyklos bendruomenė. Vienu iš svarbių švietimo tikslų tampa siekis didinti tėvų dalyvavimą ir įsitraukimą į jų vaikų ugdymo procesą. Vis daugiau tėvų gana aktyviai dalyvauja vaikų ugdyme keisdami nuostatą, kad tai yra tik pedagogų ir mokyklos rūpestis. Tačiau kaip ir visos Lietuvos bendruomenė, tiek pedagogai, tiek ir tėvai vis dar mokosi, kaip tinkamai ir efektyviai įsitraukti į šį procesą ir padėti savo atžaloms. Kurdami pozityvius santykius, padėdami atsiskleisti mokinių galioms, ugdydami tarpusavio supratimą, toleranciją, surengėme šventinį vakarą septintų klasių tėvams ir mokiniams, skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai ir Mokyklos bendruomenės metams. Susitikimo metu buvo pristatyti tėvų ir mokinių apklausos rezultatai, pasidžiaugta mokinių pasiekimais. Aktų salę puošė septintų klasių mokinių dailės darbų paroda. Dailės darbus mokiniai kūrė vadovaujami mokytojų J. Gudžiuvienės, R. Klingaitės, R. Keturkienės, S. Venskūnienės. Septintokai, vadovaujami klasių vadovių J. Jablonauskienės, D. Dolinskaitės, R. Vilkelienės, D. Razumienės, D. Pupiuvienės, parengė vakaro programą ir padovanojo gražią dovaną savo tėveliams. Džiaugiamės, kad visi pabuvome kartu!

Parengė Undinė Diana Tumavičienė


Accessibility