Tarptautinio projekto rezultatai

2019 metų lapkričio 15 d. KTU Santakos slėnyje vyko kvalifikacijos kėlimo renginys, tarptautinio Erasmus+ KA2 projekto Nr. 2017-1-BG01-KA201-036209 GoScience „Supratimo gilinimas ir kūrybiškumo ugdymas mokantis matematikos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų“ baigiamoji konferencija. Jos metu projekto turinio koordinatorė Undinė Diana Tumavičienė pristatė metodinę medžiagą “Kūrybinių pedagoginių metodų tyrimas, skirtas gamtamokslinių ir matematikos mokomųjų dalykų supratimo gerinimui mokykloje“. Projekto vadovė Vida Drąsutė, aptarė netradicinių metodų taikymo matematikos ir gamtos mokslų mokyme įgyvendinimo pavyzdžius ir juos pristatė konferencijos dalyviams. Konferencijos viešnia Rasa Kučinskienė, Prienų “Žiburio“ gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė, pasidalino projekto metodo taikymas biologijos pamokose ir neformaliojo ugdymo veiklose patirtimi. Projekto metu buvo sukurti netradicinio mokymo pavyzdžiai. Projekto rezultatus ir metodinę medžiagą galite rasti tinklapyje:  http://goscience.eu

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Accessibility