Tag Archives: svečias

Susitikimas su politologu

Vasario 21 dieną mūsų gimnazijos mokiniai turėjo puikią progą bendrauti su politologu, Seimo nariu Laurynu Kasčiūnu. Svečias apžvelgė tarpukario Lietuvos geopolitinę padėtį, diplomatijos vingius, nustatant santykius su kaimyninėmis valstybėmis, konstatavo lietuvių tautos pasipriešinimo galimybes  sovietiniam režimui. Gimnazistai norėjo sužinoti svečio nuomonę apie šių dienų karinius konfliktus, ar jie gali sukelti trečią pasaulinį karą, kokia propogandos galia, menkinant valstybės įvaizdį, kaip orientuotis pateiktos informacijos sraute. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė padėkojo gerbiamam svečiui už įdomią, dalykišką politikos pamoką ir pakvietė susipažinti su mokyklos erdvėse eksponuotais mokinių darbais. Kartu su politiku svečiavosi Seimo nario R. J. Dagio padėjėja Danguolė Juralavičienė, istorikas Zigmas Tamakauskas. „Artėjant valstybės atkūrimo šimtmečiui turime  įrodyti, jog esame valstybingumo šimtmečio verta tauta.“  Šie L. Kasčiūno pasakyti žodžiai turi paliesti kiekvieno lietuvio širdį.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Istorijos popietės

Vasaris pražysta trispalvėmis vėliavomis, žiedais, prisiminimais vartant istorijos puslapius, gilinantis į valstybingumo paslaptis. Istorinė atmintis – versmė, kuri įkvepia prasmingai gyventi ir kurti ateitį. Gimnazijoje Vasario 14 dieną vyko istorijos  pamoka, kurios metu I-III –ųjų klasių gimnazistai susitiko su gerbiamu svečiu,  istoriku Zigmu Tamakausku, žiūrėjo dokumentinį filmą „Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Prezidentas“. Svečias įtaigiai pasakojo apie sudėtingas Lietuvos valstybės kūrimosi aplinkybes, valstybės pagrindų įtvirtinimą, tarpukario prezidentų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė pasveikino gimnazistus su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, padėkojo svečiui už suteiktą galimybę atsakingiau ir detaliau prisiliesti prie istorijos įvykių, įteikė mūsų mokinių sukurtą dekoratyvinę vazą. Vasario 15 dieną IV-ųjų klasių gimnazistai žiūrėjo dokumnentinį filmą „Dvi okupacijos“. Istorinė dokumentika taikliai atskleidė sovietų ir nacių okupacijos kėslus, jų vykdomą brutalią politiką Lietuvoje. Filmo kūrėjai parodė, kaip lietuviai ryžosi ir rado būdų organizuoti pasipriešinimą šiems okupantams. Muzikos mokytojų E. Grybienės, D. Razumienės, A. Sinkevičiaus vadovaujami mokiniai nuoširdžiai papuošė šiuos renginius, atlikdami muzikinius kūrinius. Pertraukų metu jaunieji istorikai organizavo viktoriną „Pasitikrink Lietuvos istorijos žinias“, kurios metu teisingai atsakę į klausimus mokiniai buvo vaišinami trispalviais saldainiais. Žavingai, spalvingai, išradingai, dalykiškai pasitikome Vasario 16-ąją.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility