Tag Archives: Renginys

Dalyvavome Kovo 11-osios renginiuose

Kovo 11-ąją visa Lietuva šeštadienį šventė Nepriklausomybės atkūrimo 27-ąsias metines. Šia proga įvairiuose šalies miestuose buvo rengiami koncertai, iškilmingi minėjimai, parodos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė šventės išvakarėse sakė, kad „Kovo 11-osios pamokos visiems laikams liks įrašytos tautos atmintyje ir širdyje: lemtingu metu mes mokame ir galime susitelkti, būti ryžtingi ir drąsūs, prisiimti atsakomybę už savo valstybę ir savo vaikų ateitį“. Vytauto Landsbergio vadovaujama Aukščiausioji Taryba Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą priėmė 1990 metų Kovo 11-osios vakarą. Taip Lietuva tapo pirmąja respublika, atsiskyrusia nuo Maskvos. Šią dieną gausus mūsų gimnazijos bendruomenės būrys aktyviai prisijungė prie mieste vykusių renginių: dalyvavo Arkikatedroje Bazilikoje vykusiose šv. Mišiose, Karo istorijos kiemelyje klausėsi kariliono melodijų, dalyvavo  šventiniame minėjime ir iškilmingoje Kovo  11-osios eisenoje. Šventės akimirkas užfiksavo dailės mokytojas A. Augustis.

 

Istorijos popietė „Lietuvos Nepriklausomybės link“

Mūsų mažiausieji – ketvirtokai – parengė nuoširdžią programą ir kovo 8 d. pakvietė į popietę „Lietuvos kelias Nepriklausomybės link“ vyresniųjų klasių gimnazistus. Visus sužavėjo jų išraiškingai ir prasmingai tariami žodžiai apie gimtąjį kraštą, narsias lietuvių kovas su priešais, tautos tvirtybę. O kaip darniai skambėjo dainos apie milžinus, Lietuvos žmones, meilę ir laisvės troškimą! Kruopščiai ir atsakingai reikėjo dirbti, kad mokytojos Ritos Subatkevičienės, Artūro Sinkevičiaus suburti ketvirtokai taip brandžiai ir atsakingai mus galėtų pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Dalios Razumienės vadovaujamas ansamblis „Želmenėliai“, kanklėms ir skudučiams pritariant, atliko lietuvių liaudies dainas. 8b klasės mokinės Gretos Zabielaitės atliekama daina (vadovė Eglė Grybienė) suskambo profesionaliai ir jautriai. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dėkojo mokiniams ir juos paruošusiems mokytojams už puikią pilietiškumo pamoką, pasveikino bendruomenę su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Visi dalyvavę šioje popietėje išgirdome, pajutome, kad jausmą, pagarbą, meilę, ištikimybę savo šaliai galime išsakyti paprastais žodžiais. Svarbu, kad jie kiltų iš mūsų širdžių.

Eugenija Paškauskienė, istorijos mokytoja

Dailės akcija „Lietuvos mozaika“

Vasario 16-ajai   dienai paminėti vyko dailės akcija „Lietuvos mozaika.“ Po 4 pamokų, ilgosios pertraukos metu, skambant etnokultūros ansamblio „Dzingulis“  muzikai (vadovas A. Sinkevičius) gimnazistai tapė įvairiaspalvę Lietuvą. Akcijai jaunuosius 8b, Ia, Ib, Ic gimnazijos klasių tapytojus subūrė dailės mokytojai R. Venskūnas, S. Venskūnienė, V. Sakalauskienė, J. Gudžiuvienė, R. Keturkienė. Renginio metu vaikų kūrybos procesą stebėję Respublikinės konferencijos pedagogai ir svečiai liko sužavėti. Po pilietinės akcijos mokiniai surengė dailės darbų parodą, kuri šiuo metu eksponuojama gimnazijos IIa. fojė. Kviečiame visus pasigrožėti  mokinių dailės akcijos ,,Lietuvos mozaika“ darbų.

Dailės mokytoja Sima Venskūnienė

Susitikimas su Lietuvos šauliais

Vasario 13 dieną į gimnaziją atvyko Lietuvos šaulių sąjungos atstovai. Į mokyklos aktų salę susirinkę 8-11 klasių gimnazistai buvo supažindinti su šios organizacijos istorija, veikla. Sužinojo, kur kreiptis ir kokie būtini reikalavimai, norint tapti jaunuoju šauliu, dalyvauti vasaros stovyklose. Susitikimo metu gimnazistai galėjo užsidėti pagrindinę kario amuniciją, pajusti jos svorį, susipažinti su pagrindiniais kario ginklais. 1919 metais susikūrusios šios savanoriškos organizacijos pagrindiniai tikslai, principai ypatingai aktualūs ir šiandienos jaunimui. „Ginti laisvę – ginti savo ateitį“, – tai puikus pilietiškumo ir pasiaukojimo Tėvynės labui pavyzdys.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Kalėdinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“

Gruodžio 21 d. gimnazijos aktų salėje vyko tradicinė šeimų vakaronė „Kas ten teka per dvarelį?“. Prie simbolinio Kūčių stalo gausiai susėdo gimnazijos bendruomenės šeimos. Visi kartu dainavo kalėdines dainas, prisiminimais apie savo vaikystės Kalėdas dalinosi Žygimanto senelis Vytautas, Medeinos močiutė Valerija, Mato močiutė Ona, Kajaus prosenelė Onutė, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotoja Vilija Demjanova, Seimo nario R. J. Dagio patarėja Danguolė Juralevičienė. Prieš renginį gruodžio 8 ir 14 d. vakarais mokytojai  Artūras Sinkevičius, Dalia Razumienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Laima Špelverienė, Zita Ragelienė, Erika Gylienė, Rita Subatkevičienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė kvietė į gimnazijos aktų salę visus bendruomenės narius, norinčius išmokti kalėdinių dainų. Atėjusieji  artimiau susipažino, dainų žodžius pasikartojo, dainavo  gitara pritariant etnokultūros mokytojui Artūrui Sinkevičiui,  balsus suderino. Dainų personažus sukūrė ir „prakalbino“ „Šešėlių“ teatro nariai. Salės erdvę papuošė mokytojos Aušra Lavickienė, Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė. Vakaro metu vyko  vyresniųjų klasių mokinių, vadovaujamų dailės ir technologijų mokytojų, meno darbų paroda-mugė. 

Mokytoja Erika Gylienė

Nuotraukos mokytojos Jolitos Kaučikaitės-Radvilienės

Accessibility