Tag Archives: projektas

Pradinių klasių mokinių projektas „Kuriu Lietuvai“

Kovo 6-9 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo projekte „Kuriu Lietuvai“, skirtame Kovo 11-ajai paminėti. Šventinė savaitė prasidėjo muzikine istorijos pamoka, kurią parengė ir vedė 4b klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Ritos Subatkevičienės ir Artūro Sinkevičiaus. Antradienį gimnazijos bibliotekoje vyko meninio skaitymo  konkursas. Kompetentinga komisija – bibliotekos vedėja Elena Urbutytė, lietuvių kalbos mokytoja Dalė Pupiuvienė, pradinių klasių mokytojos Zita Ragelienė ir Lina Tvarkūnienė – išrinko nugalėtojus – Žygimantą Vaitkų (1b), Gintarę Butnoriūtę (2b), Lukreciją Miškinytę (3b), Ugnę Petrulytę (4a). Trečiadienį  ketvirtokai muzikinę istorijos pamoką vedė gimnazistams. Projektas baigėsi šventiniu koncertu gimnazijos aktų salėje. Mokiniai deklamavo, šoko, dainavo. Juos paruošė choreografijos mokytoja Ina Skirmantienė, Artūras Sinkevičius, pradinių klasių mokytojos. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova įteikė padėkas puikiai II trimestrą baigusiems mokiniams, geriausiems skaitovams, pasidžiaugė smagiais šokiais, jausmingomis dainomis. Sugiedoję Tautišką giesmę, palinkėjome vieni kitiems šventinio savaitgalio.

Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Erika Gylienė​

Inžinerinės varžybos

JuniorBEC’17 moksleivių inžinerinės varžybos vyko vasario 15 d. Kauno technologijos universiteto  Statybos ir architektūros fakultete. Varžybas organizavo Jaunimo organizacija BEST. JuniorBEC (Junior BEST engineering competition) – jau septintus metus tarptautinės KTU studentų organizacijos BEST (Board of European Students of Technology) rengiamos inžinerinės varžybos, skirtos vyresniųjų klasių moksleiviams. Šio renginio tikslas – skatinti moksleivius domėtis inžineriniais mokslais bei supažindinti juos su naujausiomis technologijomis. Renginio metu įmonės meta iššūkį moksleivių išradingumui ir žinioms. Tai erdvė, kurioje bendradarbiaujant įmonėms ir mokiniams yra sprendžiamos aktualiausios technologijų problemos.  Tarpusavyje varžėsi net 17 komandų iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviams puikiai sekėsi įveikti „Solid Education“ paskirtą užduotį – sukurti modernaus, ergonomiško ir ekologiško stalo maketą, naudojant duotas priemones.  Atliktą darbą vertino iš universiteto ir įmonės atstovų sudaryta komisija. Geriausiai pasirodžiusios komandos buvo apdovanotos rėmėjų įsteigtais prizais. Varžybose jau antrą kartą dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda: III gimnazijos klasių mokiniai Paulius Maciulevičius, Kristina Marcinkutė, Domantas Melys ir Kamilė Žiūrytė. Gimnazijos komanda, sukonstravusi mokyklinių baldų komplektą,  buvo apdovanota paskatinamąja padėka „Už  dalyvavimą ir puikų pasirodymą varžybose“. Sveikiame komandą ir džiaugiamės pasiekimais.

Plačiau https://www.facebook.com/best.kaunas/photos/a.10154655869879652.1073741873.297100954651/10154655872164652/?type=3&theater

Parengė grupės vadovė Undinė Diana Tumavičienė

Projektas „Mind the Mind – to Combat Stigma of Mental Disorders“

Projektas ,,Mind the Mind – to Combat Stigma of Mental Disorders“ yra inicijuotas Europos psichologijos studentų asociacijos Socialinės įtakos grupės ir vykdomas jau trečius metus. Šalyje jį koordinuoja Lietuvos psichologijos studentų asociacija–savanoriška organizacija, vienijanti aktyvius psichologijos studentus iš visos Lietuvos, kurie stengiasi prisidėti prie visuomenės švietimo, organizuoja įvairius socialinius projektus. Užsiėmimus veda mokymus perėjusių savanorių komanda. Šio projekto tikslas – interaktyvių seminarų metu mažinti stigmą, prietarus ir neteisingas mokinių nuostatas apie psichikos sutrikimų turinčius asmenis. Net 9 iš 10 žmonių, kenčiančių nuo psichikos sutrikimų, prisipažįsta, jog yra patyrę diskriminaciją. Tad projektu siekiama šviesti mokinius, mažinti socialinę visuomenės atskirtį. Pamokos trukmės seminarų metu  buvo naudojama užsienio ir Lietuvos ekspertų patvirtinta įdomi ir mokiniams lengvai suprantama vaizdinė medžiaga, įvairūs filmukai, vaidmenų žaidimai, įtraukiantys moksleivius į aktyvias diskusijas ir skatinantys teigiamus visuomenės pokyčius. Tai itin aktuali tema moksleiviams – mokyklose trūksta informacijos, negaunama  praktinių įgūdžių, bendravimo su psichinių sutrikimų turinčiais žmonėmis žinių.  Ateityje planuojame surengti ir 1,5val. trukmės interaktyvius seminarus vyresniųjų klasių mokiniams. Seminaruose dalyvavę 6-7 klasių mokiniai ne tik įdomiu ir suprantamu būdu įgijo naudingų žinių, bet ir turėjo galimybę įnešti savo indėlį į psichikos sveikatos problemų turinčių asmenų gerovės didinimą ir kovą su stigma. Nuoširdžiai dėkojame projekto koordinatoriams ir savanoriams.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Projekto ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ apdovanojimai

Kaip ir kiekvienais metais, Kauno Juozo Grušo meno gimnazija dalyvavo  Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus, Moksleivių aplinkotyros centro, Dailės mokytojų tarybos organizuojamame projekte „SVEIKA GYVA, KALĖDŲ VIEŠNIA“. Gimnazijos puošimo kalėdine tematika ir kalėdinių kompozicijų projekto-konkurso „Metų kelias žiemos raštais grįstas“ koordinatorė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, idėjos autoriai – dailės ir technologijų mokytojai.  Projekto apdovanojimų šventė vyko Kauno miesto savivaldybėje. Konkurso laureatais tapo: E.Sadauskaitė, G.Rinkevičiūtė (7d), 7c kl. mokiniai (kompozicija ,,Žemės raštai), A. Kleizaitė (IVd), M.Bidvaitė (IVa), O.Drevinskaitė, T. Aleksejevičiūtė (6a), Ia kl. mokiniai (instaliacija ,,Eglutė). Už mokyklos erdvių puošybą gimnazija apdovanota simboliniu angelu. Apdovanojimų šventėje buvo demonstruojamas apžvalginis dailės mokytojo A.Augusčio vaizdo filmas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia 2016“.

Fotografijos A. Augusčio

 

Projektas „Dieną pradedu mankšta“

Lapkričio 14-18 dienomis gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Dieną pradedu mankšta“, kuris skatino domėtis judėjimo galimybėmis, stebėti ir analizuoti savo organizmą, padėjo pajusti mankštinimosi naudą.  Projektą vykdė 3a, 3b, 3c klasės mokiniai ir mokytojos Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Zita Ragelienė, Loreta Drūlienė. Veikloje dalyvavo visų pradinių klasių mokiniai. Pirmadienį-trečiadienį pradinių klasių fojė mokiniai vedė mankštas pagal vaikiškas siužetines daineles, ketvirtadienį mankštinosi klasėse, o penktadienį visi pradinukai kartu šoko aktų salėje pagal ,,Just Dance“ vaizdo įrašus. Tikimės, kad šis projektas padės formuoti vaikų sveikos gyvensenos sampratą ir pozityvų požiūrį į mankštinimąsi.  

Parengė mokytoja Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

Projektas ,,E-learning from Nature“

Gimnazija dalyvauja Erasmus+ KA2 projekte ,,E-learning from Nature“ (E-mokymasis iš gamtos), kuriuo siekiama gerinti mokinių mokymosi motyvaciją, pagrindinių įgūdžių įgijimą pasitelkiant kiek įmanoma efektyvius mokymo metodus, ypatingai per tiriamąsias veiklas, projektus, kurie skatina ir puoselėja požiūrį į daugiadiscipliniškumą ir tarpdiscipliniškumą, skatina mokymąsi tyrinėjant,  kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, integruoja pagrindinių įgūdžių (matematinių, mokslinių/gamtos mokslų ir raštingumo) mokymą į kitus mokymosi dalykus, taip pat vysto geresnį specialiųjų ir bendrųjų įgūdžių ugdymą  bei vertinimą, skatina problemų sprendimu grindžiamą mokymąsi, inovatyvius požiūrius į technologijomis praturtintą mokymo aplinką. Šiame projekte dalyvauja gimnazijos mokytojai, mokiniai, kurie kartu atlieka tiriamuosius eksperimentinius darbus, mokslinius tyrimus, skatinančius: žinių įgijimą (mokomųjų dalykų turinio prasme) ir jų įsisavinimą gamtoje bei aplinkoje, kurioje jie gyvena; problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą; naujų technologijų naudojimą mokyme/si; mokymosi metodo, kai mokomasi iš kolegų, t.y. vieniems iš kitų, (angl. peer-to-peer) pritaikymą, siekiant, kad besimokantieji būtų  motyvuoti ir noriai perduotų savo mokslinę patirtį (angl. know-how) besimokantiesiems, esantiems kitose Europos šalyse. Mūsų gimnazijos  mokytojai Trakuose vykusiame seminare keitėsi projekte įgyta patirtimi su kitų mokyklų mokytojais, aptarė sėkmes bei tobulintinus dalykus.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Ugdome atsakingus eismo dalyvius

VšĮ „Prisijunk“ bendradarbiaudama su Kauno miesto savivaldybe įgyvendina edukacinį projektą „Pasirink protingai“, skirtą vyresniojo mokyklinio amžiaus (III g kl.) mokinių, kelių eismo dalyvių, kompetencijoms tobulinti. Šio projekto „Pasirink protingai“ metodikoje dėmesys skiriamas ne žinių perteikimui, bet problemų sprendimo įgūdžių bei kritinio mąstymo ugdymui. Mokiniams buvo pateikta iš kitų šaltinių žinoma informacija  ir mokoma kritiškai ją įvertinti, išsiaiškinti ir sugriauti klaidingus įsitikinimus. Šie tikslai buvo pasiekti dirbant mažose grupėse. Mažoje grupėje mokiniai mokėsi kurti efektyvias strategijas bei ugdėsi bendravimo įgūdžius, padėsiančius priimti kompetentingus sprendimus potencialiai pavojingose situacijose. Atvejo analizės dalyje mokiniai diskutavo, aptarė ir kritiškai įvertino veiksnius, kylančius situacijose, kurios dažnai sąlygoja kelių eismo įvykius. Taip buvo ugdomas gebėjimas identifikuoti potencialiai pavojingas situacijas ir priimti sprendimus, padėsiančius išvengti kelių eismo įvykių. Visa informacija pateikta mokiniams priimtina forma. Jaunuoliai turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę ir ją apginti, buvo naudojama paveiki vizualinė bei garsinė medžiaga, mokiniai patys kūrė nagrinėjamas situacijas ir jas analizavo. Mokymų pabaigoje vyko mokinių apklausa – įsivertinimas, padėjęs apibendrinti mokymų patirtį.

Parengė Undinė Diana Tumavičienė

Accessibility