Tag Archives: popietė

Istorijos popietė „Lietuvos Nepriklausomybės link“

Mūsų mažiausieji – ketvirtokai – parengė nuoširdžią programą ir kovo 8 d. pakvietė į popietę „Lietuvos kelias Nepriklausomybės link“ vyresniųjų klasių gimnazistus. Visus sužavėjo jų išraiškingai ir prasmingai tariami žodžiai apie gimtąjį kraštą, narsias lietuvių kovas su priešais, tautos tvirtybę. O kaip darniai skambėjo dainos apie milžinus, Lietuvos žmones, meilę ir laisvės troškimą! Kruopščiai ir atsakingai reikėjo dirbti, kad mokytojos Ritos Subatkevičienės, Artūro Sinkevičiaus suburti ketvirtokai taip brandžiai ir atsakingai mus galėtų pasveikinti su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Dalios Razumienės vadovaujamas ansamblis „Želmenėliai“, kanklėms ir skudučiams pritariant, atliko lietuvių liaudies dainas. 8b klasės mokinės Gretos Zabielaitės atliekama daina (vadovė Eglė Grybienė) suskambo profesionaliai ir jautriai. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dėkojo mokiniams ir juos paruošusiems mokytojams už puikią pilietiškumo pamoką, pasveikino bendruomenę su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena. Visi dalyvavę šioje popietėje išgirdome, pajutome, kad jausmą, pagarbą, meilę, ištikimybę savo šaliai galime išsakyti paprastais žodžiais. Svarbu, kad jie kiltų iš mūsų širdžių.

Eugenija Paškauskienė, istorijos mokytoja

Istorijos popietės

Vasaris pražysta trispalvėmis vėliavomis, žiedais, prisiminimais vartant istorijos puslapius, gilinantis į valstybingumo paslaptis. Istorinė atmintis – versmė, kuri įkvepia prasmingai gyventi ir kurti ateitį. Gimnazijoje Vasario 14 dieną vyko istorijos  pamoka, kurios metu I-III –ųjų klasių gimnazistai susitiko su gerbiamu svečiu,  istoriku Zigmu Tamakausku, žiūrėjo dokumentinį filmą „Aleksandras Stulginskis – Lietuvos Prezidentas“. Svečias įtaigiai pasakojo apie sudėtingas Lietuvos valstybės kūrimosi aplinkybes, valstybės pagrindų įtvirtinimą, tarpukario prezidentų vaidmenį Lietuvos istorijoje. Gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė pasveikino gimnazistus su artėjančia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, padėkojo svečiui už suteiktą galimybę atsakingiau ir detaliau prisiliesti prie istorijos įvykių, įteikė mūsų mokinių sukurtą dekoratyvinę vazą. Vasario 15 dieną IV-ųjų klasių gimnazistai žiūrėjo dokumnentinį filmą „Dvi okupacijos“. Istorinė dokumentika taikliai atskleidė sovietų ir nacių okupacijos kėslus, jų vykdomą brutalią politiką Lietuvoje. Filmo kūrėjai parodė, kaip lietuviai ryžosi ir rado būdų organizuoti pasipriešinimą šiems okupantams. Muzikos mokytojų E. Grybienės, D. Razumienės, A. Sinkevičiaus vadovaujami mokiniai nuoširdžiai papuošė šiuos renginius, atlikdami muzikinius kūrinius. Pertraukų metu jaunieji istorikai organizavo viktoriną „Pasitikrink Lietuvos istorijos žinias“, kurios metu teisingai atsakę į klausimus mokiniai buvo vaišinami trispalviais saldainiais. Žavingai, spalvingai, išradingai, dalykiškai pasitikome Vasario 16-ąją.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Adventinė susikaupimo popietė ,,Prie balto Kūčių stalo“

2016 m. gruodžio 22d. mokyklos bendruomenė susirinko į adventinę susikaupimo popietę ,,Prie balto Kūčių stalo“. Meditacijos tema – ,,Šaknis“. Tyloje svarstėme, kur glūdi mūsų šaknys, apmąstėme, kas yra žmogaus egzistencijos pagrindas. Pasibaigus meditacijai, gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė dalino kalėdaičius, bendruomenės nariai sakė vieni kitiems palinkėjimus. Žvakių šviesoje patyrę bendruomeniškumo jausmą, išėjome į Kalėdų šventę …Laukti baltos tylos, Kūčių, vilties.

Accessibility