Tag Archives: pamoka

Netradicinė pamoka „Likimų traukinys“

„Lietuvai masiniai trėmimai įspaudė amžiną kančios ženklą“, -taip pasakė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Sovietų okupaciją Lietuvoje lydėjo trėmimai, kurie vyko 1940 – 1914 m., 1944 – 1953 m. Birželio 14d. pavadinta Gedulo ir Vilties diena, nes sovietai pradėjo lietuvių masinę deportaciją. Gimnazijos direktorės N.Šimienės ir tikybos mokytojos V.Zulonaitės iniciatyva Petrašiūnų kapinėse prie memorialo, skirto lietuvių žmonėms, nukentėjusiems nuo sovietų represijų, vyko netradicinė pamoka „Likimų traukinys“. Dalyviai – mokyklos ateitininkai, pradinių klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių gimnazistai. Literatūrinę kompoziciją lydėjo kanklėmis atliekama „Lietuva brangi“, tremtinių dainos. Prie grandinėmis apjuostų pušų, kurios žymėjo lietuvių tremties vietas, mokiniai padėjo traukinio vagonus simbolizuojančius piešinius. Ant jų buvo užrašytos trėmimų vietos, ištremtųjų skaičius. Pamokoje dalyvavo gerbiamas svečias Vitalis Staugaitis, kuris 1941 m. birželį su šeima buvo ištremtas į Altajaus kraštą, vėliau – Jakutijos sritį, tik 1959 metais grįžo į Lietuvą. V. Staugaičio išgyventi prisiminimai neišblėso iš atminties. Svečias jautriai pasakojo apie tremtyje patirtus išgyvenimus ir padovanojo mokyklai piešinius, kuriuose pavaizdavo tremtinių gyvenimą. Gimnazijos direktorė, kalbėdama apie tremtį, prisiminė, kad  buvo ištremti ir jos artimieji. Ko gero, nerasime Lietuvoje šeimos, kurios nepalietė šie skaudūs įvykiai. Grįždami atgalios, aplankėme Juozo Grušo amžino poilsio vietą. Šio rašytojo idėjomis stengiasi gyventi ir mūsų bendruomenė.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

„Augu internete“ iniciatyva gimnazijoje tęsiasi

 Vasario 23 d. gimnazijoje šeštos klasės mokiniams vyko virtuali pamoka „Augu internete.“ Tiesioginės vaizdo pamokos metu iniciatyvos „Augu internete“ mokytojas Rimvydas Jurkuvėnas kalbėjo apie įrenginių saugumą ir pagarbų bei atsakingą elgesį internete. Lektorius paaiškino, kaip atpažinti virusu užkrėstą el. laišką arba SMS žinutę, į ką atkreipti dėmesį siunčiant programėles, kuo gresia prisijungimas prie nesaugaus „Wi-Fi“ tinklo, kokios informacijos apie save nereikia viešinti ir ką daryti, jei tapai elektroninių patyčių auka.Virtuali pamoka mokiniams buvo labai naudinga ir reikalinga. Informacijos paveikumą didino neįprasta pamokos forma. Lygiagrečiai gimnazijoje vyksta saugesnio interneto pamokos penktokams, kurias skaito  IT ir telekomunikacijų bendrovės „Telia“ vyresnysis  analitikas dr. Arūnas Požėra. Šių pamokų metu mokiniai gali tiesiogiai bendrauti su lektoriumi, užduoti jam klausimus. Džiaugiamės iniciatyva „Augu internete.“

Daugiau skaitykite https://www.auguinternete.lt/lt/naujienos/padedame-kurti-saugesne-gimnazija

Parengė socialinė pedagogė Jolita Trapulionienė

Integruota pamoka Vasario 16-ajai!

G. Santavana yra pasakęs, kad „Kojomis žmogus turi įaugti į savo tėvynės žemę, bet jo akys teaprėpia visą pasaulį.“ 2017 m. vasario 16 d. 6a, 6c 7b, 7d klasių mokiniai vyko į integruotą etikos ir istorijos pamoką – ekskursiją Vienybės aikštėje.  Prieš išvykdami į renginį – integruotą pamoką  istorijos mokytojos  Eugenija Paškauskienė, Jadzė Jablonauskienė, Dalia Dolinskaitė bei etikos mokytojas Tomas Pažarauskas aptarė su mokiniais Vasario 16- osios įvykius, jų svarbą Lietuvos istorijai. Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ąsias metines minėjome Kauno karo muziejaus kiemelyje.

Etikos mokytojas Tomas Pažarauskas

Netradicinė pamoka – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

     Vasario 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko 4b klasės ir gimnazijos IV kasių mokinių netradicinė pasaulio pažinimo ir muzikos pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai . 4b klasės mokiniai (mokytoja Rita Subatkevičienė) parengė skaidres apie Lietuvos kelią nepriklausomybės link. 4b klasės mokiniai  jas pristatė gimnazijos abiturientams, išsakė savo mintis apie Lietuvą, dainavo dainas, kurias mokiniams padėjo pasiruošti etnokultūros mokytojas  Artūras Sinkevičius.  Netradicinę pamoką  apibendrino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, kuri pasidžiaugė mokinių pasiekimais: gerais ir puikiais mokymosi rezultatais, pavyzdingu pamokų lankomumu, dalyvavimu neformaliajame ugdyme ir mokyklos gyvenime.  Už labai gerus mokymosi rezultatus gimnazijos direktorė mokiniams įteikė padėkas.

Mokytoja Rita Subatkevičienė

Ugdymo karjerai pamoka VDU Rytų kultūros centre

Gruodžio mėn. 15 dieną ugdymo karjerai pamoka vyko netradiciškai. Gimnazistai turėjo puikią galimybę susipažinti su Rytų Azijos šalimis, jų kultūromis, tradicijomis ir išgirsti japonų, kinų ir korėjiečių  kalbas VDU Rytų kultūros centre.  III ir IV klasių gimnazistai susipažino su studijų ir darbo galimybėmis Azijos šalyse, sužinojo apie ERASMUS mainų programą moksleiviams, įvairią projektinę veiklą VDU ir plačias savanorystės  galimybes, padedant lavinti bendravimo, komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius. Su gimnazistais bendravo ir savo asmenine patirtimi dalinosi VDU Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbų studijų programos studentės Audronė Lečaitė, Migla Sojė,  Alena Borisova, VDU vadovas dėstytojas Arvydas Kumpis. Karjeros ugdymo pamoką organizavo ugdymo karjerai mokytoja Greta Jakaitė.

Parengė ugdymas karjerai mokytoja Greta Jakaitė

Accessibility