Sveikiname sėkmingiausiai besimokančius 9-11 klasių mokinius!

Dovydą Bartkų  9a

Ievą Daščioraitę  9b

Gustę Malinauskaitę  9b

Kamilę Žiūrytę  9b

Klaudijų Midverį  9c

Eriką Špokaitę  9c

Ievą Černiauskaitę  9d

Dovilę Vaičiūnaitę  9d

Karolį Banikonį  9d

Rūtą Balsevičiūtę  9e

Paulių Maciulevičių  9e

Kristiną Marcinkutę  9e

Egidiją Andriekutę  10a

Petrą Stadulį  10c

Gabrielę Krukauskaitę  10c

Moniką Gasevičiūtę  10d

Dovilę Barkauskaitę  10e

Ernestą Uzdilą  10e

Vakarę Simanaitytę  11a

Ugnę Varnagirytę  11a

Agnę Kelaitytę  11a

Accessibility