Sutinkame Kovo 11-ąją

Kovo 8 dieną kino teatre „Cinamon“ šimtui mūsų gimnazijos mokinių buvo suteikta galimybė žiūrėti dokumentinį filmą ‚,Aš už Tave pakalbėsiu“.  Mokyklos direktorės N.Šimienės pritarimu visi bilietai apmokėti iš mokinio krepšelio lėšų. Filme dominavo septynios gyvenimo istorijos, atskleidžiančios sovietmečio laikotarpio specifiką, KGB metodus ir įvykdytus nusiklatimus. Kad filmo peržiūra būtų prasminga, mes, istorijos mokytojai, pagal rekomenduojamą metodinę medžiagą vykdysime aptarimus, kurie padės mokiniams diskutuoti filme gvildenančiomis temomis.
Kovo 9 d. į gimnaziją atvyko gausus VDU ,,Rasos“ gimnazijos choras „Gaja‘, vadovaujamas D. Šiaučiūnienės, meno vadovo M.Šikšniaus, akomponiatorės J. Kubrakovkajos. Kolektyvas žinomas mieste, respublikoje, dalyvauja net tarptautiniuose konkursuose, todėl jų pasirinktas repertuaras yra įvairus ir profesionalus. Muzikiniai sveikinimai sužavėjo besiklausančius mūsų mokyklos mokinius ir mokytojus. Visos mokyklos bendruomenės vardu svečiams dėkojo direktorė Nijolė Šimienė.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility