Susitikimas su Lietuvos šauliais

Vasario 13 dieną į gimnaziją atvyko Lietuvos šaulių sąjungos atstovai. Į mokyklos aktų salę susirinkę 8-11 klasių gimnazistai buvo supažindinti su šios organizacijos istorija, veikla. Sužinojo, kur kreiptis ir kokie būtini reikalavimai, norint tapti jaunuoju šauliu, dalyvauti vasaros stovyklose. Susitikimo metu gimnazistai galėjo užsidėti pagrindinę kario amuniciją, pajusti jos svorį, susipažinti su pagrindiniais kario ginklais. 1919 metais susikūrusios šios savanoriškos organizacijos pagrindiniai tikslai, principai ypatingai aktualūs ir šiandienos jaunimui. „Ginti laisvę – ginti savo ateitį“, – tai puikus pilietiškumo ir pasiaukojimo Tėvynės labui pavyzdys.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility