Susitikimas su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu

Gruodžio 12 dieną gimnazijos aktų salėje 6-10-ųjų klasių mokiniai susitiko su ekspedicijos „Misija Sibiras“ dalyviu Augustu  Kišonu. Kartu su šešiolika narių jis vyko į Kazachstaną, aplankė ir sutvarkė 18 lietuvių tremtinių  kapinių, lietuvių atminimui įprasminti pastatė du koplytstulpius ir kryžius. Svečias motyvavo gimnazistus, kad jie išdrįstų dalyvauti atrankoje, papasakojo, kokius jausmus ir patirtį įgijo šioje prasmingoje istorijos kelionėje.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility