Susitikimas su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi

Gruodžio 11 d. mokykloje viešėjo gerbiamas svečias – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Aktų salėje jis susitiko su 9-12 klasių mokiniais. Svečias papasakojo apie save,  kartu su mokiniais pamąstė apie  Advento metą, kai ilgais vakarais mes apie daug ką susimąstome, į daug ką pažvelgiame kiek kitaip, kai įvertiname –  ,,Šitaip atrodo praėjęs mūsų laikas.“ Jauniems žmonėms reikėjo šitos tylos, šito atėjimo į save būtent šiandien.

,,Belaukdami  KRISTAUS GIMIMO akimirkai pakelkime akis į dangų, pamirškime prieblandą. Ir tada gruodžio kasdienybėje, kada per įsisenėjusius rūpesčius ir negalias primiršime, kas vis dėlto vyksta mumyse ir pasaulyje, ir gruodžio šventiškame aldėjime širdyje pajusime naują viltį, jog šviesa mūsų neapleido – ar ne nuo šitų akimirkų iš naujo trokšime skaudaus suartėjimo su visa žmonija… Mūsų skausmo ir mūsų meilės prisipildys neišsenkantys pasauliai: nebijok, kad žino nedaugelis, nes, jei tu žinai, tvirtėja santarvė su šviesa, ir tamsa pradės palengva atsitraukti. Niekada neabejok, kad taip įvyks“.

Po susitikimo su mokiniais arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino tikybos kabinetą.

Parengė lietuvių kalbos mokytoja Lina Dekerienė

Font Resize
Contrast