Sušildyta dvasios ir širdies liepsnos nurimsta vėlė…

Artėja Visų Šventųjų diena. Vėlinės. Kapų kauburėliai sumirga chrizantemų žiedais. Vėlinių naktį visos kapinės skęsta žvakių šviesoje.  Ugnis simbolizuoja dviejų pasaulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų pagerbimo šventėse deganti ugnis – mūsų siekis susitaikyti su tais, kurie išėjo iš šio pasaulio. 2019-10-25 ateitininkai parengė Vėlinių susikaupimo valandą „Uždekim Vėlinių žvakutę“. Mokyklos bendruomenė susikaupė maldoje už Anapilin išėjusius. B.Brazdžionio eilėraščių posmais, smuiko muzika pabuvo su tais, kurie ilsisi Viešpaties globoje. Žvelgdami į liepsną, mes akimirksnį pamirštame save ir susiliejame su praeitimi. Mes pajuntame šio pasaulio trapumą, daromės geresni. Sušildyta mūsų dvasios ir širdies liepsnos, nurimsta ir vėlė, žinodama,  kad ji dar gyva mumyse.

Accessibility