STEP tėvų ir mokytojų programos gimnazijoje

Trečius metus  gimnazijoje vykdomas  STEP sistemingas efektyvių vaiko auklėjimo įgūdžių lavinimas pradinių klasių mokinių  ir paauglių tėvams, inicijuojamas ir vykdomas gimnazijos psichologės Ringailės Stravinskienės.  Šiais metais prasideda ilgai lauktos STEP – M programos versijos, skirtos pradinių klasių mokytojams, įgyvendinimas. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 8 mokytojai 10 savaičių dalyvaus 40 valandų mokymuose, kuriuose gilins savo žinias ir stiprins pagarbaus ugdymo įgūdžius, taip pat prisidės prie programos adaptavimo Lietuvoje.

Psichologė Ringailė Starvinskienė

Accessibility