,,Šokių pynė“ Lėlių teatre

Balandžio 17 d.mokyklos tautinių šokių kolektyvas „Gintarėlis“ ir kanklininkių ansamblis „Želmenėliai“ sukvietė lietuvių liaudies muzikos bei šokio mylėtojus į Kauno valstybinį lėlių teatrą. Čia vyko etnokultūrinio projekto „Senolių langines pravėrus“  tradicinis renginys „Šokių pynė“. 3b klasės šokėjai kvietė žiūrovus įsigyti informatikos mokytojo Visvaldo Stanevičiaus specialiai renginiui sukurtus bilietus. Renginio organizatorei Erikai Gylienei talkino mokytojos Rita Subatkevičienė, Vaida Gailiuvienė, Gitana Kairienė, Jolita Kaučikaitė- Radvilienė. Scenoje spalvingas šokių pynes pynė net 155 šokėjai – 1a, 2b, 3b, 4a, 4b klasių jaunučiai ir 7-11 klasių jauniai bei jaunuoliai. Gausus šokėjų  būrys su vadove, choreografijos mokytoja Ina Skirmantiene, bei kanklininkės su vadove, muzikos  mokytoja Dalia Razumiene, dėkojo gerbiamai mokyklos direktorei Nijolei Šimienei už globą, supratimą ir galimybę tobulėti ne tik dailės, bet ir muzikos bei šokio meno srityje. Šokėjams bei muzikantams gausių plojimų  negailėjo mokyklos pavaduotojos Vilija Demjanova, Undinė Diana Tumavičienė, į koncertą atėję mokytojai ir koncerto dalyvių šeimų nariai – tėveliai, seneliai, broliai, sesės. Šventę vainikavo visų 7 kolektyvų  nupinta  šokių pynė, skambant jau tradicine tapusiai „Linksmapolkės“ melodijai. Mokyklos direktorė pasidžiaugė gausiu vaikų ir jaunimo būriu, puoselėjančiu mūsų tautos tradicijas, pasveikino šokėjų bei muzikantų šeimas, skiepijančias savo vaikams meilę lietuvių liaudies šokiui, dainai, muzikai.

Parengė mokytoja Erika Gylienė

 

 

Font Resize
Contrast