Patirties sklaida

 Patirties sklaidos žemėlapissklaidos_žemėlapis-1

 

      Ką apie mus rašo spauda?

 • ,,Kauno mokyklose – taikos paieškos“. Agnė Smolienė. Kauno diena. www.kaunodiena.lt 2018-06-26
 •  ,,Vėlinių mozaiką prisiminus.“  Zigmas Tamakauskas. www.voruta.lt. 2017-11-07
 • Metų knygos rinkimų 2016“ recenzijų konkurso nugalėtojai“  www.kaunas.mvb.lt. 2017-03-02
 • ,,Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje istorijos popietės.“ Eugenija Paškauskienė. www.voruta.lt/kauno-juozo-gruso-meno-gimnazijoje-istorijos-popietes. 2017-03-01
 • ,,Seime rengiamas nacionalinio konkurso – BNS Spaudos centras.“ sc.bns.lt/view/item/226319/ 2017-03-17
 • Premjeras pasveikino konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai nugalėtojus.“ https://ministraspirmininkas.lrv.lt/…/premjeras-pasveikino-konkurso-mano-pasaulis-da…/ 2016 03 30. Pranešimai spaudai.
 • Untitled – Lietuvos dailės ugdytojų draugija – Kauno kolegija. ldud.kauko.lt/wp-content/uploads/2015/08/EXLIBRIS_2016_katalogas.pdf
 • „Žalgiris“ apdovanojo geriausiai besimokančius Kauno mokyklų mokinius.“ www.sportas.lt/…/zalgiris-apdovanojo-geriausiai-besimokancius-kauno-mokyklu-mok… 2017-03-15
 • Naujienos – Maironio lietuvių literatūros muziejus. maironiomuziejus.lt/lt/naujienos/paskelbeme-piesiniu-konkurso-laureatus-746
 • Piešinių konkurse „Kraujas gyvybės vardan“ tarp laureatų.  udiena.lt/…/6492-piesiniu-konkurse-kraujas-gyvybes-vardan-tarp-laureatu-ir-uteniske…
 • ,,Dialogas, subūręs bendram tikslui – meninei terapijai“. www.kvitrina.lt: Vilija Čepaitė, žurnalas ,,Šalia“, 2017-01-09. Nuotraukas galite peržiūrėti čia:  https://goo.gl/jMsXBA
 • Kauno ugdymo įstaigos dalinasi patirtimi siekiant mokinių mokymosi pažangos. www.kpkc.lt,   2016 spalio 18d. 
 • Bus paminėtos rašytojo Juozo Grušo (1901–1986) 115-osios gimimo metinės:  www.kamane.lt
 •  Konkurso „Sąjūdžio keliu“ aptarimo popietė: www.aidas.lt, Zigmas Tamakauskas, 2016-06-04
 • Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – Girdžių pagrindinė mokykla: www.girdziai.lt/2016-11-30
 • ,,Birželio 14-ąją Vilties angelas apskriejo visą Lietuvą“: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-06-15-birzelio-14-aja-vilties-angelas-apskriejo-visa-lietuva/145587
 • ,,Kaune sparnus išskleidė popierinis Vilties angelas“. Skirmantė Javaitytė, ,,Kas vyksta Kaune“. 2016-05-15
 • Mokinių tapybos darbų paroda  „Žiemos garsai“. Paskelbta Kauno miesto savivaldybėsV.Kudirkos viešosios bibliotekos tinklalapyje www.kaunas.mvb.lt, Vaikų literatūros skyriuje. Vaikų literatūros skyriaus facebook.
 • ,,Vilties aukuro liepsną prisiminus.“ Zigmas Tamakauskas. www.alkas.lt/2015/11/02/vilties-aukuro-liepsna-prisiminus
 •  BESIMOKANČIAME KAUNE BESIMOKANTI MOKYKLA, KURIOJE BENDRAUTI MENU IR MENAS BENDRAUTI –kasdienybė …https://prezi.com/73ga5p7guauj/nijole-simiene-direktore/2015-09-25
 • Tarptautinė mokslinė konferencija „Gera mokykla rytoj“. www.kaunas.lt , 2015-09-14
 •  Inauguracijos šventė – Kauno Juozo Grušo … vidamarijacigriejiene.blogspot.com/…/inauguracijos-svente-kauno-juozo-gruso.html, 2015-10-06 –
 • Dvasinio pakylėjimo šventė: http://www.xxiamzius.lt (priedas jaunimui ,,Žvilgsniai“) 2015-01-06

Patirtimi dalijamės su kolegomis

Svečiuose  – mokyklų bei gimnazijų vadovų bei mokytojų delegacija iš Rygos

Rugsėjo 26 d. gimnazijoje  lankėsi  mokyklų bei gimnazijų vadovų bei mokytojų delegacija iš Rygos. Delegacijai mokyklą pristatė ne tik mokyklos direktorė Nijolė Šimienė bei pavaduotojos Vilija Demjanova ir Undinė Tumavičienė. Tą dieną joms talkininkavo jaunieji mokyklos gidai – lllb ir lllc  gimnazijos klasių mokiniai Miglė Vrašinskaitė, Gabrielė Adomaitytė, Ernestas Baltrušis, Giedrius Puknaitis, Tomas Kliučnikovas ir Aurelijus Kantas. Jie svečiams anglų kalba vedė ekskursiją po mokyklą, supažindindami su įvairiais mokyklos bei mokinių pasiekimais ir dailės kūriniais bei mokyklos istorija. Mokiniai svečius vedė mokyklos koridoriais, aprodydami mokinių diplomus, pasiekimus, meno kūrinius, baigiamuosius darbus. Svečiams parodytos dailės klasės, sporto ir aktų salės, dailės galerija – labirintas bei muziejus, kuriame mokiniai papasakojo mokyklos istoriją. Svečiai  supažindinti su keramikos bei šilko tapybos technologijomis, technologijų ir kulinarijos klasėse jiems įteiktos  dovanos, pagamintos  pačių mokinių. Jaunieji mokyklos gidai ne tik vedė ekskursiją po mokyklą, bet ir vertėjavo.

lllb klasės mokiniai Deimantė Buslevičiūtė ir Ernestas Baltrušis

Respublikinė praktinė konferencija „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų elementų taikymas pradiniame ugdyme“  

Vasario 15 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pradinių klasių mokytojos organizavo respublikinę praktinę konferenciją „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų elementų taikymas pradiniame ugdyme“. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova pasveikino gausiai susirinkusius dalyvius – 97 pedagogus iš Kauno, Kazlų Rūdos, Klaipėdos. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Aritonė Plungienė, KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VDU lektorė, Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė. Pradinių klasių vyresniosios mokytojos Gitana Kairienė, Rita Subatkevičienė ir Jolita Kaučikaitė- Radvilienė savo pranešimuose apibendrino ir pristatė visų mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojų patirtį, taikant STEAM elementus pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje. Pertraukos metu dalyviai stebėjo vyresniųjų mokinių vykdomą meninę akciją „Lietuvos mozaika“, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Konferencijos II dalyje 23 pedagogai iš kitų ugdymo įstaigų (KTU Inžinerijos licėjaus, Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro, Palemono,  Rokų, Veršvų gimnazijų, Kazio Griniaus progimnazijos, mokyklos-darželio „Šviesa“, „Varpelio“ pradinės mokyklos) skaitė pranešimus 3 darbo grupėse, kurių veiklą moderavo mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Vaida Gailiuvienė, Loreta Drūlienė ir Erika Gylienė. Diskutuojant kilo daug klausimų, įžvalgų bei siūlymų. Apibendrinant konferenciją sutarta pradėtą veiklą tęsti praktinio seminaro forma.

Erika Gylienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. Nuotraukos Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Zita Ragelienė

Lankstinukas

Praktinė patirtis  realizuojant pasiekimų visiems politiką

2016 m. gruodžio 28 d. gimnazijoje vyko mokytojų praktinės sklaidos konferencija ,,Praktinė patirtis  realizuojant pasiekimų visiems politiką“. Konferencijoje pranešimus skaitė 19 mokytojų. Konferencijos moderatorius – gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė.Konferencijos pranešimų temomis pasidomėkite atsiversdami lankstinuką.

Konferencijos_lankstinukas 2016-12-28

,,Humanistinis ugdymas  menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“

2016-06-03 d. gimnazijoje vyko tarptautinis seminaras ,,Humanistinis ugdymas  menine veikla – kūrybiškumo ugdymui“, kuriame dalyvavo naujai akredituotos Latvijos Rygos r. Bergi muzikos ir dailės pradinės mokyklos pedagogai. Seminaro dalyviai patobulino mokytojo bendrąsias ir profesinę kompetencijas. Pranešimus seminaro dalyviams skaitė dailės mokytoja Vyta Sakalauskienė ir grafikos mokytoja Rasa Klingaitė. Be to, svečiai susipažino su gimnazijos meninio ugdymo modeliu, mokinių pasiekimais, materialine baze.

2015 m. rugsėjo 5 d. – svečiuose Šakių ,,Varpo“ pagrindinės mokyklos pedagogai

2015 m. rugsėjo 4 dieną grupė pagrindinės Šakių „Varpo“ mokyklos mokytojų lankėsi Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje. Atvykusius svečius pasitiko gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotoja Vilija Demjanova. Jos pasidžiaugė, kad gali svečius sutikti nebe vidurinėje, o ilgosios gimnazijos statusą gavusioje meno gimnazijoje. Geras dvi valandas svečiai vaikščiojo koridoriais, vis užsukdami į įvairiose erdvėse įkurtas meno galerijas, įvairių dėstomųjų dalykų kabinetus. Akį traukė gimnazijos sienos, papuoštos moksleivių darbais, išpieštos kėdės, ant kurių taip ir norisi iškart prisėsti, nustebino mažutis mokytojų kambarys, nes, pasirodo, visi jaukiai įsikūrę savuose kabinetuose, o visa informacija mokytojus pasiekia per elektroninę sistemą Tamo, visą koridorių užimantis gėlynas. Mokytojų akys fiksavo tai, kas nauja, įdomu, nematyta. Spragsėjo fotoaparatai, užfiksuodami naujas darbų atlikimo technologijas, puikiai įrengtus kabinetus. ,,Varpo“ pagrindinės mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas ir gimnazijos vadovė direktorė Nijolė Šimienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuri patvirtinta parašais bei antspaudais. Direktorė Nijolė Šimienė pasidžiaugė, kad tai – pirmoji sutartis, ant kurios puikuojasi jau ne vidurinės, o gimnazijos antspaudas. Sutartyje numatyta, jog bus rengiami bendri mokytojų patirties pasidalijimo renginiai, remiamos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimo programos, keičiamasi informacine ir metodine medžiaga. Viešnagė suteikė žinių, daug idėjų galvose gimė dar vaikštant gimnazijos koridoriais. Reikia tikėtis, jog tos idėjos pasklis po mokyklas.

2014 m. sausio 16 d. – svečiai iš Biržų

Mokykloje lankėsi pedagogų delegacija iš Biržų ir Skuodo. Svečiai domėjosi įstaigos savitu meninio ugdymo modeliu, sukurta mokomąją baze, vykstančiu kūrybiniu procesu, aplankė mokyklos galerijas, mokomuosius kabinetus. Svečiai žavėjosi mokinių kūrybiniais darbais, jaukiai ir estetiškai sutvarkyta mokyklos aplinka, kurią savo darbais sukūrė patys mokiniai. Susitikimo pabaigoje sulaukėme šiltų padėkos žodžių ir pažado sugrįžti su mokyklos bendruomenėmis pasidalinti mūsų mokyklos sukaupta gerąja patirtimi.

2014 m. balandžio 18 d. – svečiai iš Kaliningrado

Balandžio 18 d. mokykloje svečiavosi mokyklų vadovų, pavaduotojų ugdymui, mokytojų delegacija iš Kaliningrado. Vyko Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuoti mokymai – stažuotė „Ugdymo kokybės bei mokinių pasiekimų vertinimas Lietuvoje“. Tai trečioji mus aplankiusi pedagoginių darbuotojų delegacija iš Kaliningrado. Atvykusieji svečiai dalinosi įspūdžiais apie mūsų mokyklą, kuriuos buvo girdėję iš kitų kolegų, kurie svečiavosi pas mus prieš metus. Jie teigė, kad vizitas pas mus – neatstitiktinis, o tiksliniai suplanuotas, remiantis labai gerais kolegų atsiliepimais. Mokyklos savitą meninio ugdymo modelį bei meninio ugdymo įtaką mokinių pasiekimams pristatė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai Vilija Demjanova ir Darius Talijūnas. Svečiams buvo pristatytas mokinių sukurtas video filmas apie mokyklą rusų kalba. Ekskursijos metu kolegos turėjo galimybę susipažinti su esama mokymo baze, mokinių kūrybinių darbų ekspozicijomis. Susitikimo metu diskutuota apie teigiamą meninio ugdymo įtaką mokinių pasiekimams, mokymosi kokybei. Svečiai išvyko pasisėmę, kaip patys sakė, vertingos ir naujos patirties, teigdami, jog pabuvojo ateities mokykloje.

2014 m. gegužės 2 d. – svečiai iš Sankt-Peterburgo

Gegužės 2d. mokykloje svečiavosi mokytojų delegacija iš Sankt – Peterburgo. Vyko tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Gera mokykla rytoj: tarptautinės savito ugdymo perspektyvos“. Sankt-Peterburgo miesto gimnazijos Nr. 177 metodininkė Svetlana Archipova pasidalino patirtimi apie tarptautinės kultūrinės sąveikos perspektyvas ir jų vaidmenį mokyklos tobulinime. Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos savitą meninio ugdymo modelį pristatė direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojai Vilija Demjanova ir Darius Talijūnas. Pranešimo „Mokyklos patirtis, pažanga ir ateities perspektyvos taikant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus“ metu trumpai papasakota mokyklos istorija, pristatyta sėkminga formalaus ir neformalaus ugdymo integracija, diegiamos programos, įvairios patirties sklaidos formos. Ekskursijos po mokyklą metu kolegoms iš Sankt-Peterburgo buvo sudarytos sąlygos pamatyti mokinių kūrybinių darbų ekspozicijas, pabendrauti su mūsų dailės ir technologijų mokytojais.

2014 m. gegužės 27 d. – svečiai iš Alytaus

Gegužės 27 d. mokykloje svečiavosi mokyklų, darželių vadovų bei švietimo skyriaus specialistų delegacija iš Alytaus. Pirmasis mūsų mokyklą prieš dvejus metus aplankė Alytaus švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas. Tuomet jis džiaugėsi mokyklos išskirtinumu, pasiekimais, mokinių kūrybiniais darbais. Išvykdamas vedėjas pažadėjo, kad savo pedagoginei bendruomenei būtinai patars mus aplankyti, kadangi mūsų sukurtas savitas meninio ugdymo modelis – įdomus, pažangus ir perspektyvus. Po metų, Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus organizuotos išvykos metu, turėjome galimybę susipažinti su Alytiškių veikla. Tuomet mokyklos direktorė Nijolė Šimienė ir pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova gerąja veiklos patirtimi dalijosi su Alytaus priešmokyklinio ugdymo, pradinių mokyklų bei gimnazijų vadovais, pedagogais. Netruko prabėgti dar vieni metai ir į mūsų mokyklą su atsakomuoju vizitu, lydima Kauno m. švietimo skyriaus vedėjo A. Bagdono ir pavaduotojos O. Visockienės, sugūžėjo žadėtoji Alytaus kolegų delegacija. Per gana trumpą laiką, ekskursijos po mokyklą metu, mokyklos direktorė Nijolė Šimienė pasakojo ir džiaugėsi, kad taikydami Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla elementus (Meninio (dailės ir technologijų) programą, bendrojo ugdymo ir meninio ugdymo dalykų integraciją bei meninės raiškos projektus visose ugdymo pakopose) pavyko sukti savitą ugdymo modelį, integruojant formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Keletas mokinių pristatė savo kūrybinius darbus, papasakojo koks įdomus ir nelengvas buvo kūrybinis procesas, pasidžiaugė galimybe nuo pradinės mokyklos kryptingai mokytis menų. Svečių delegaciją lydėjusi vedėjo pavaduotoja Onutė Visockienė pasidžiaugė mokyklos išskirtinumu, gebėjimu reprezentuoti Kauną bei Lietuvą atvykstantiems svečiams, aktyviai dalyvauti daugelyje kūrybinių projektų, prisidėti prie miesto gerbūvio kūrimo. Svečiai išvyko žadėdami sugrįžti su savo mokyklų bendruomenėmis.

Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova

 

Accessibility