Sausio 13-osios prasmė – mūsų jausmuose ir širdyse

Sausio 13-ąją  ne tik pareiga, bet ir svajonė, meilė, tikėjimas sujungė žmones. Mūsų gimnazijos bendruomenė Laisvės Gynėjų dieną sutiko vykdydama akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, uždegdami žvakeles languose, mokyklos erdvėse. Pirmoji pamoka skirta Sausio 13-osios įvykių kronikai prisiminti, Tautos didvyriams pagerbti, žmogaus orumo, pozicijos ir pilietiškumo išraiškos suvokimui analizuoti. Gausus vyresniųjų klasių mokinių būrys, pasirengęs vykdyti edukacinę išvyką „Laisvės ir gyvybės keliu“ į Vilnių, pagerbiant Antakalnio kapinėse palaidotus žuvusiuosius, aplankant Televizijos bokštą, dalyvaujant iškilmingame minėjime prie Seimo, susirinko prie mokyklos sukurto simbolinio aukuro. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė, išlydėdama gimnazistus, palinkėjo prasmingos kelionės ir priminė, kad žmonių vienybė ir sutarimas yra galinga jėga, padedanti nepalūžti sudėtingiausiose situacijose ir istorinių įvykių verpetuose. Dalis mokinių kartu su tikybos ir etikos mokytojais dalyvavo šv. Mišiose Įgulos bažnyčioje, o III-ių klasių mokiniai istorijos popietės metu aktų salėje žiūrėjo filmą apie Sausio 13-osios įvykius. Gimnazijos mokinių taryba aktyviai talkino puošdami mokyklos erdves, vykdydami akciją, padėdami parengti stendinę ekspoziciją „Sausio 13-osios metraštis“. Dvidešimt penkeri metai praėjo nuo tos lemtingos nakties. Pasiteisino Justino Marcinkevičiaus žodžiai, kad „vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti‘.

Mokytoja Eugenija Paškauskienė

Accessibility