Sausio 13-osios metraštis mūsų mokykloje

Sausio 13 d. įvykiams įprasminti mokykloje vykdytas projektas „Sausio 13-osios metraštis“ . Jo rengimui ir įgyvendinimui sudaryta darbo grupė. Šią dieną  vyko daugybė įvairiausių veiklų: prie mokyklos įėjimo simbolinį atminties laužą sudėjo Mokinių taryba, o pirmosios pamokos metu vyko akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, kurią paskelbė Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Visuose mokyklos languose sužibo atminties liepsnelės. Ši iškilminga pilietinė akcija skirta 1991 m. sausio 13-osios įvykiams paminėti, pagerbti visus, kurie pasakė: NELEISIM. Mokytojai pamokoje „Sausio 13-osios priesakai“ su mokiniais prisiminė Sausio 13-osios įvykius, aptarė jų prasmę Lietuvos valstybei. 6-9 klasių mokiniai išvyko į Vilnių, dalyvavo edukacinėje programoje „Laisvės ir gyvybės keliu“, lankėsi su šia data susijusiose vietose: Antakalnio kapinėse, Seime, Televizijos bokšte, Televizijos ir Radijo komitete. 7-8 klasių mokiniai mokyklos I a. fojė žiūrėjo dokumentinį filmą ,,Ar pažįsti valstybę, kurioje gyveni?“ 9 klasių mokiniai dalyvavo renginyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, Kauno IX forto muziejuje. 11-12 klasių mokiniai prie Laisvės paminklo Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje uždegė žvakeles Sausio 13-osios aukoms atminti. Devintokai – dešimtokai klausė šv. Mišių ir koncerto, kuris vyko Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kino teatre ,,Cinamon“ žiūrėjo filmą  „Mes dainuosim“, kurį finansavo mokykla. Sausio 13-osios įvykiai įprasminti ir mokyklos meninėse erdvėse: parengtas stendinis pranešimas „Mūsų mokyklos Sausio 13 metraštis“, eksponuojami 5-9 klasių mokinių vykdyto tapybos  projekto „Taip atrodo mūsų apginta laisvė“ darbai. Projekte dalyvavo 1-12 klasių mokiniai. Per įvairiausias veiklas įprasminome Sausio 13-osios įvykius. Tai gyvos patriotizmo ir pilietiškumo pamokos, per kurias ugdoma pagarba savo tautai, valstybei. Projektas padėjo mokiniams  suvokti, kad Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ir įtvirtinimas buvo sudėtingas procesas. Dėkojame visiems, dalyvavusiems projekte, ir mokytojams, šį projektą įgyvendinusiems: A.Alinauskienei, J.Jablonauskienei, D.Dolinskaitei, J.Gudžiuvienei, E.Gustauskienei, R.Keturkienei, A.Kizalienei, R.Klingaitei, A.Mackevičiui, J.Malašauskienei, A.Markvaldienei,  V.Piškinui, A.Pundinienei, J.Slušnienei, V.Stanevičiui, R.Šarienei, R.Urbutienei, R.Vilkelienei, T.Vyšniauskienei, IKT specialistui J. Rudaičiui.

 

Parengė istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

 

 

Accessibility