Respublikinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“

Respublikinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“, skirtas  Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 100–osioms  metinėms, pakvietė jaunuosius kūrėjus savo kūryba įprasminti mūsų valstybės šimtmetį ir suteikė galimybę menine kalba perteikti jauno žmogaus santykį su Tėvyne ir su tuo, ką turime šiandien – Nepriklausomybe, Namais, Šeima ir Laisve kurti ir būti laimingiems. Konkursui buvo atsiųsta 320 darbų iš 45 respublikos ugdymo įstaigų. Gausiausiai dalyvavo Kauno miesto mokiniai – net 229 darbai iš 25 ugdymo įstaigų. Džiaugiamės ir mokytojų kūryba – trys mokytojos pristatė septynis kūrinius. Dalyvių amžius – nuo 6 iki 19 metų. Projekto dalyvių atliktuose nedidelio formato tapybos, grafikos, aplikacijos, tekstilės, šilko tapybos, stiklo, keramikos, mišrios technikos kūrinėliuose – dailės miniatiūrose – atsispindi meninės kalbos priemonėmis perteikti Lietuvos valstybės kūrimo žingsniai nuo Mindaugo, Gedimino, Vytauto laikų iki šių dienų aktualijų, saugomi tautos dvasiniai ir materialiniai turtai, tautinės kultūros paveldas šiuolaikinių bendražmogiškųjų vertybių, lietuviško identiteto suvokimo ir išsaugojimo pasauliniame kontekste. Džiugu, kad mokiniai domisi savo krašto istorija ir kultūra, valstybės heraldikos raida, dvasinėmis vertybėmis ir kovų už laisvę atminimu, geba savaip perteikti patriotinių idėjų gyvybingumą, pilietiškumą, aktualumą, švenčių ir kasdienybės akimirkas, kurios bus išsaugotos ateities kartoms. Jaunųjų kūrėjų darbai kiekvienoje amžiaus grupėje buvo įvertinti už meniškumą, temos atskleidimą, meninės raiškos priemonių įvaldymą. Įsitikinome, kad po Vyčio ženklu auga gausus kūrėjų būrys, neabejingas savo tautos likimui. Juk, anot Vydūno, kuriantis žmogus gražiausias.

Balandžio 25 – gegužės 23 d. paroda buvo eksponuota KPKC. Ruošiamas laureatų darbų katalogas. Apdovanojimų šventė vyks birželio 8 d. (penktadienį) 14.00 val. Kauno Juozo Grušo meno  gimnazijoje. 
Laureatų sąrašas Atsisiųsti
Konkurso darbų katalogas Atisiųsti

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

 

 

 

Accessibility