Respublikinė praktinė konferencija

Vasario 15 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos pradinių klasių mokytojos organizavo respublikinę praktinę konferenciją „Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokslų elementų taikymas pradiniame ugdyme“. Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova pasveikino gausiai susirinkusius dalyvius – 97 pedagogus iš Kauno, Kazlų Rūdos, Klaipėdos. Plenariniame posėdyje pranešimus skaitė Aritonė Plungienė, KTU inžinerijos licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui, VDU lektorė, Undinė Diana Tumavičienė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė. Pradinių klasių vyresniosios mokytojos Gitana Kairienė, Rita Subatkevičienė ir Jolita Kaučikaitė- Radvilienė savo pranešimuose apibendrino ir pristatė visų mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojų patirtį, taikant STEAM elementus pamokose ir neformaliojo ugdymo veikloje. Pertraukos metu dalyviai stebėjo vyresniųjų mokinių vykdomą meninę akciją „Lietuvos mozaika“, skirtą Vasario 16-ajai paminėti. Konferencijos II dalyje 23 pedagogai iš kitų ugdymo įstaigų (KTU Inžinerijos licėjaus, Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro, Palemono,  Rokų, Veršvų gimnazijų, Kazio Griniaus progimnazijos, mokyklos-darželio „Šviesa“, „Varpelio“ pradinės mokyklos) skaitė pranešimus 3 darbo grupėse, kurių veiklą moderavo mūsų gimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Vaida Gailiuvienė, Loreta Drūlienė ir Erika Gylienė. Diskutuojant kilo daug klausimų, įžvalgų bei siūlymų. Apibendrinant konferenciją sutarta pradėtą veiklą tęsti praktinio seminaro forma.

Erika Gylienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Nuotraukos Jolita Kaučikaitė-Radvilienė, Zita Ragelienė

Accessibility