Projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“

Prieš atostogas, spalio 24 d., aktų salėje per 3-4 pamokas buvo vykdomas projektas ,,Tas baltas Vėlinių dangus…“ 2-6 klasių mokiniams. Projektą parengė pradinių klasių mokytoja Zofija Šimkienė, tikybos mokytojos Vida Zulonaitė ir Audronė Pundinienė. Projekto iniciatoriai pakvietė mokyklos bendruomenę trumpam, bet labai prasmingam susibūrimui – Vėlinių minėjimui.
Scenoje prie simbolinių rudens lapų kauburėlių spingsėjo žvakelių šviesa. Gražios eilės, skaitomi širdį virpinantys žodžiai, kanklių melodija, šventa giesmė  ir visi mes, tarytum susimąstę prie Didžiojo Gyvenimo Kryžiaus.  Per Vėlines mes visi vienodi: akli, nebylūs, bet jaučiantys. Protėvių vėlės tarytum tyliai sustoja šalia mūsų. Šią dieną kiekvienas turime teisę išgyventi savaip. ,,Kartą metuose pabūkime su išėjusiaisiais viename laike ir vienoje erdvėje uždegdami žvakutę ir ant apleisto kapo,-„ tikybos mokytojos pamokymai dar labiau paryškino rudenišką liūdesio nuotaiką  ir visus nuteikė rimčiai. Tyloje susimąstėme apie gyvenimo laikinumą. Mokyklos direktorė Nijolė Šimienė padėkojo  Mokytojams ir mokiniams, pakvietusiems šiai prasmingai tylai.

Parengė mokytoja Lina Dekerienė

 

Font Resize
Contrast