Tarptautiniai projektai

Projektas ,,Dialogai“

Pobūdis: Ilgalaikis, įvairiapusio meninio ugdymo projektas (meninis ugdymas kryptingai organizuojamas nuo 1 iki 12 klasės), skatinantis kūrybinį verslumą. 

Vadovė  ir koordinatorė – direktorė Nijolė Šimienė.

Projekto konsultantė: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė.

Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

Šiandieninėje Europoje kūrybinės visuomenės  kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų. Humanistinė pasaulėjauta, kultūra kaip inovacinių idėjų pagrindas, plėtotės veiksnys, kūrybinės ekonominės veiklos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų pamatas tampa būtinu bet kurio į ateities perspektyvą orientuoto jauno žmogaus, būsimo specialisto kompetencijos atributu. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, grindžianti ugdymą  humanistinėmis nuostatomis, kartu su  ilgametę patirtį sukaupusia lietuviško kapitalo įmonių grupe „Lituanica“ generalinės direktorės Rasos Apostol iniciatyva ėmėsi įgyvendinti šį uždavinį. Humanizmas – optimistinis požiūris į žmogaus gebėjimus. Bet tai nėra tikėjimas, kad  žmonės be pagalbos vieni kitiems gali pasiekti humanistiškus idealus, sukurti humanistinę bendruomenę. Dauguma humanistų kaip tik mano, kad tam reikia daug sunkaus darbo ir kitų paramos.

Noras kalbėti su skirtingose valstybėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”. 2013 metų kovo mėnesį Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius lietuvių vaikus kurti drauge ta pačia tema skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ generalinės direktorės Rasos Apostal dėka šį darbą apvainikavo mokinių tapybos ant šilko bei  stiklo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“ ir dviejų vaizdo filmų pristatymas „Lituanica“ parduotuvės kultūrinėje erdvėje, labiausiai lietuvių  pamėgtame rajone Becktone, Londone.

2013 spalio mėn. lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė Rasa Apostol pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos direktore Nijole Šimiene.

9-11 klasių mokiniai inicijavo tęstinio įvairiapusio meninio ugdymo, skatinančio kūrybinį verslumą projektą „Dialogai“. Idėją suformavo puiki technologijų ir dailinio ugdymo bazė Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje,  kai meninis ugdymas prasideda nuo 1  klasės ir tęsiasi iki 12 klasės.  Organizuojant ir planuojant projekto veiklas svarbu išlaikyti lietuviškąją tapatybę ir nutiesti komunikacijų, idėjų tiltą tarp Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių, miesto bendruomenės ir Londone gyvenančių lietuvių bendraamžių. Tai praktinė veikla, paremta humanistine pasaulėjauta, atsispindinti mokinių kūryboje. Rasa Apostal ėmėsi globoti jaunimo projektą, susitiko su mokinių iniciatyvine grupe, pravedė įvadinį pokalbį, viso projekto vykdymo metu konsultavo mokinius ir pedagogus.

Lietuviško kapitalo įmonių grupė „Lituanica“ 2013-2014 m.m. projekto „Dialogai“ įgyvendinimui   skyrė  6565.15 lt (1.601svarų) paramą.

15 mokinių: Kotryna Saulėnaitė 12 kl., Indrė Vaitkevičiūtė 12 kl., Beatričė Stanaitytė 12 kl., Laura Ruibavičiūtė 12 kl., Andželika Mikalauskaitė 12 kl., Gretė Šergalytė 12 kl., Ervina Grigaitytė 12 kl., Gabija Pamakštytė 11 kl., Ugnė Varnagirytė 11 kl., Vakarė Simanaitytė 11 kl., Ramunė Blankaitė 10 kl., Geda Andzelevičiūtė 10 kl., Deimantė Matijošaitytė 10 kl., Greta Poškutė 9 kl., Gintarė Žuriovliovaitė 9 kl., Mantas Tranevičius 9 kl.  pasirinko vieną meno sričių – stiklo, tapybos ant šilko, keramikos, odos, kompiuterinio dizaino. Jaunimas aktyviai dalyvavo procese nuo idėjos iškėlimo iki jos realizavimo. Mokiniai ne tik kūrė, bet konsultuojami pedagogų, patys pirko medžiagas bei priemones, skaičiavo gaminio savikainą, sukūrė plakatą, kūrybinių darbų ir papuošalų lankstinuką, didelį dėmesį skyrė kokybei, darbo įpakavimui bei pristatymui. Mokinius konsultavo dailės mokytojos metodininkės Rasa Klingaitė, Jūratė Gudžiuvienė, Meilė Kalinienė, Audronė Greta Miliauskienė, Rima Keturkienė, Aušra Lavickienė, ekonomikos ir matematikos mokytoja metodininkė Dovilė Daukšienė,  pradinių klasių mokytoja metodininkė Erika Gylienė. Ekonomikos mokytojos Sandra Paštuolytė ir Dovilė Daukšienė ne tik talkino viso projekto metu, bet ir sėkmingai organizavo mokinių mokomųjų bendrovių veiklą.

Mokinių sukurta teminė kalėdinė dekoracija „Prakartėlė“ ir rankų darbo grafikos, odos, stiklo, tapybos ant šilko, keramikos kūrybinių darbų paroda gruodžio mėnesį papuošė „Lituanica“ Beckton parduotuvę Londone (Jungtinė Karalystė).

Balandžio mėnesį mokykloje vyko suaugusiųjų tapybos ant šilko MOKYMUS. Juos organizavo ir vedė projekte dalyvaujančios mokinės: Kotryna Saulėnaitė, Gretė Šergalytė, Bestričė Stanaitytė, Indrė Vaitkevičiūtė ir Gabija Pamakštytė, Ugnė Varnagirytė.

Gegužės mėnesį mokykloje surengta Beatričės Stanaitytės ir Andželikos Mikalauskaitės tapybos ant šilko paroda.

Lietuviško kapitalo įmonių grupė „Lituanica“, generalinės direktorės Rasos Apostal  iniciatyva, projekto „Dialogai“ dalyvius – 4 mokinius ir 2 mokytojus 2014 metų gegužės 24-26 dienomis pakvietė dalyvauti „Sekminių“ šventėje Lietuvių bendruomenės sodyboje Londone, finansavo apgyvendinimo išlaidas ir sudarė puikias sąlygas praktinei kūrybinei, verslumo pradmenis ugdančiai veiklai bei saviraiškai.

Renginyje mokinės ir mokytojos lietuvaičiams, gyvenantiems Londone, ir kitiems šventės dalyviams bei svečiams pristatė naujus šilko, stiklo, odos, keramikos meno gaminius, surengė parodą-pardavimą, organizavo  tapybos ant šilko ir odos technologijų mokymus suaugusiems ir vaikams, kvietė vaikus į etnokultūrinius užsiėmimus – kurti, žaisti lietuvių liaudies žaidimus, inscenizuoti pasakas. Projekto iniciatyvinės grupės mokinės aptarė, išanalizavo projekto veiklas ir numatė skirti gautas lėšas tolimesnei meninei, skatinančiai verslumą veiklai vystyti. „Patyriau, kaip draugai gali tapti verslo partneriais, susipažinau su verslo kūrimo niuansais, sužinojau , kiek daug žmonių ir darbo reikia, kad pasiektume bent minimalų užsibrėžtą tikslą. Pirmą karta pajutau, ką reiškia būti mokytoja, dirbant su vaikais ir suaugusiais, pamačiau, kaip mūsų veikla juos domina ir džiugina. Gavome daugiau nei tikėjomės, ir dar su kaupu. Tikiuosi kad ,,Dialogų” veikla nesustos…” , – išsakė savo mintis Beatričė Stanaitytė, išgyvenusi visus projekto ,,Dialogai” etapus ir aktyviai dalyvavusi visose veiklose. Šiuo metu dvyliktokė praktiškai taiko kūrybinio verslumo pamokas – kuria, savo darbus pristato ir priima  individualius užsakymus savo sukurtoje internetinėje svetainėje www.basasmenas.blogspot.com.

2014 metų rugsėjo 1 dieną Kauno pilies prieigose vyko šventė, skirta mokslo ir žinių dienai „Sveikas, Rugsėji“. Dvyliktokės Beatričė Stanaitytė ir Andželika Mikalauskaitė organizavo atvirą tapybą ant šilko ir vedė pamokas moksleiviams. Humanistinis požiūris į jauną žmogų, į bendradarbiavimą, informacijos pasikeitimą, finansinė parama nutiesia tiltus, sujungia skirtingų kartų ir socialinės padėties lietuvius, gyvenančius skirtingose pasaulio vietose, tuomet bręsta abipusis kultūrinis dialogas.

Straipsnį parengė Aušra Lavickienė ir Erika Gylienė

Kultūrinių komunikacijų tiltas ,,Kaunas – Londonas”

Kai mokykloje klasės draugai atsisveikina dar su vienu bendraamžiu, išvykstančiu gyventi į kitą šalį, kai girdžiu draugės, besimokančios Londone, balse svetimas intonacijas, kai stebiu besidriekiančias išvykstančių iš Lietuvos šeimų eiles oro uostuose, susimąstau apie tautos tapatybės išsaugojimą globalizacijos apimtame pasaulyje. Šiandien, kai vis labiau išsibarstome ieškodami savosios vietos po saule, desperatiškai stengiamės neatitrūkti nuo tautinės tapatybės, stipriai nešančioje laiko srovėje nepamesti svarbiausių kultūrinių orientyrų. Juk tautos tapatybės išsaugojimas priklauso ne tik žmogaus protui, bet ir jo dvasiai, jausmams, yra sąlygojamas intelektualinio išprusimo! Tautiškumas nėra savaiminis dalykas – jį reikia tvirtinti ir puoselėti. Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.

Graži idėja gimė Londono ,,Lituanicos“ kolektyve prieš pat Kalėdas – surengti mažiesiems lietuviams, gyvenantiems Londone, lietuvių liaudies žaidimų, dainų, šokių vakarones. Jas organizavo Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokytoja Erika Gylienė. Jaukioje vakaronių atmosferoje ir subrendo mintis nutiesti tiltą tarp lietuvių vaikų, gyvenančių Londone, ir jų bendraamžių, gyvenančių Lietuvoje. Buvo nuspręsta kalbėtis greičiausiai suprantama – meno kalba. Kauno Juozo Grušo meno vidurinėje mokykloje ši kalba ugdoma ypatingai. Mokykla tarsi didžiulės meno dirbtuvės, kur mokiniai susipažįsta su šiuolaikinėmis meno kūrimo priemonėmis, t.y. kuria filmus, fotografuoja, kuria medijų meną, performensus ir susipažįsta su akademine daile, tekstilės, stiklo, odos, keramikos technologijomis. Sukaupę teorines, praktines žinias, turėdami puikią techninę bazę ir savo srities profesionalus mokytojus, kurie visada dalinasi savo kūrybinėmis idėjomis ir profesionaliomis žiniomis, atlieka savo kūrybinius darbus. Šis ugdymo procesas NENUTRŪKSTA, jis prasideda pirmoje klasėje ir apvainikuojamas dvyliktoje. Mokiniai  susikaupusias mintis, kūrybinius ieškojimus, pasitelkdami platų meninės kalbos žodyną, kasmet pasitikrina: organizuojami plenerai, kūrybinių darbų parodos, projektai, kūrybinės dirbtuvės, festivaliai… Stiprią įtaką tęstinėje brandoje turi palankiai suformuota  skirtingo amžiaus mokinių meninės brandos savistaba . Vaikai visada gali lygiuotis ir lyginti, plėsti savo akiratį, ugdyti šiuolaikinės dailės meninį skonį bei tiesiogiai pabendrauti su profesionalaus meno kūrėjais.

Kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“

2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“. Vizualinių menų mokytoja Aritone Plungienė drauge su mokiniais pristatė vaizdo filmą apie Lietuvą jauno žmogaus akimis, kuriame atsispindi tapatybės suvokimas čia ir dabar. Mokyklos mokiniai, vadovaujami stiklo ir keramikos technologijų mokytojos Jūratės Gudžiuvienės, sukūrė mažą „Lituanicos“ lėktuvo kopiją (stiklo plastika) ir padovanojo kaip drąsos ir lietuviško ryžto simbolį.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai drauge su technologijų mokytoja Aušra Lavickiene iškėlė sau tikslą – tapyti ant šilko ir išrašyti Maironio, A.Mickevičiaus, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus eiles. Ant šilko juostų spalvomis ir formomis sugulė pamąstymai apie save, Lietuvą… Tai lyg išpieštas pasakojimas apie mus, gyvenančius ir jaučiančius čia ir tarsi klausiančius- o kaip gyveni ir jauti tu, gyvenantis svetur, bendraamži? Tikime, kad tai galėtų būti ne vienkartinis reiškinys, o tęstinis bendradarbiavimas,  pagilintas kolektyvinėje kūrybinėje veikloje meninėse dirbtuvėse: šiuolaikinių technologijų, filmavimo, fotografavimo, tapybos ant šilko, stiklo, odos, tekstilės, tapybos, grafikos. Kūrėjai – lietuviai vaikai, gyvenantys Lietuvoje ir Londone, kuria drauge susieti vienos S.Zauerveino  minties: ,,Lietuviais esame mes gimę.“

Parodoje „Žalias paukštis“ pristatomų tapybos ant šilko darbų autoriai:

Mantas Akstinas, 16m., Žymantė Baranauskaitė, 16m. ,Kasparas Getautis, 16m. Kristina Griciutė, 16m., Ervina Grigaitytė, 16m., Norvilė Jatautaitė, 16m., Denas Lynikas, 16m., Monika Petkauskaitė, 16m., Arūnas Pivorius, 16m., Martynas Povilaitis, 16m., Eigirdė Krištopaitytė, 16m., Evita Dirsytė, 16m., Anželika Mikalauskaitė, 16m., Marius Lukošius, 16m., Paulius Pečkaitis, 16m., Rokas Ambrazevičius, 16m., Mantas Mačiulis, 16m., Gedvinas Jusevičius, 16m., Arminas Mišinas, 16m. Juk svarbiausia ne suteiktos žinios apie meninius dalykus, o suvokimas, kad tos žinios kaip kontaktas yra labai laukiamos ir reikalingos. Kai stebiu ir apmąstau dailės „Žalias paukštis“ darbus,  kuriuose vaikų rankų ir širdžių sušildyta atgyja Lietuvos gamta, žmonės, jų darbai ir mintys, – tikiu, kad tautos tapatybės išlikimas priklauso ir nuo mūsų pačių. Susitikimai ant dvasinių bendrystės tiltų suartina, sušildo ir primena, kad visa, kas lietuviška, turi tapti mūsų savastimi.

Parengė mokytoja Aušra Lavickienė

Stabdykime narkomaniją

Pobūdis: Ilgalaikis, mokykla dalyvauja EK iniciatyvoje prieš narkotikų vartojimą (EAD)

Koordinatorė ir vadovaė: direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė


Comenius daugiašalės partnerystės projektas (2010-2012)

Towards Innovative Educational Methods, Getting Experience from Each Other (TOGETHER)

(Link inovatyvių švietimo metodų, mokantis vieniems iš kitų)

Pobūdis: Ilgalaikis, patirties pasikeitimo, mokytojų kompetencijų plėtotės didinant mokymosi motyvaciją, sukuriant patrauklią aplinką, panaudojant naujas technologijas, modernius ir netradicinius ugdymo metodus.

Vadovas:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Mokymosi visą gyvenimą Skersinės KA1 programos projektas „I am not scared“ („Aš nebijau“) (Projekto Nr. Nr. 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR) (2011-2012 )

Mokykla dalyvauja projekte kaip naudos gavėja

I am not scared

Aš nebijau

Pobūdis: Ilgalaikis, patyčių ir priekabiavimo reiškinio prevencinis projektas, skatinantis ieškoti būdų kaip išvengti patyčių, suteikti žinių ir praktinių įgūdžių visoms projekto tikslinėms grupėms, dirbant su mokiniais, kurių elgesys agresyvus, nustatyti tinkamą ir geriausią strategiją, siekiant užkirsti kelią priekabiavimo reiškiniui, ir pateikti ją vidurinės mokyklos, profesinio rengimo mokytojams, mokiniams bei jų tėvams ir švietimo politikos formuotojams, padėti geriau suprasti kylančių reiškinių užuomazgas, jų prevencijos būdus, parinkti ir taikyti labiausiai veiksmingas strategijas ir ugdyti tinkamą mokinių elgesį, spręsti atsiradusias problemas.

Vadovas:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Projektas „TAPK“

Pobūdis: Ilgalaikis, pilietinio ir tautinio ugdymo, tarptautinis.

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova
 • Pradinių klasių mokytoja Zofija Šimkienė

Susitikimas su Rytų Europa

Pobūdis: Ilgalaikis, tęstinis, projektą organizuoja Vokietijos Nord-Rhein Westfallen Žemės Švietimo ministerija.

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Elvyra Gustauskienė

Pastatyk sveikatos piramidę

Pobūdis: Ilgalaikis, mokykla Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narė

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorė Nijolė Šimienė
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Trejdegsnis

Pobūdis: Ilgalaikis, Lietuva-Latvija, meninio ugdymo

Dalyviai: 7-11 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Aritonė Plungienė
 • Dailės mokytoja metodininkė Rasa Klingaitė

Gyvai

Pobūdis: Ilgalaikis, narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • Socialinė pedagogė Kristina Varanavičienė

Klimato kaitos detektyvai

Pobūdis: Trumpalaikis, darnaus vystymosi. 2011

Carbon detectives

Dalyviai: 6c klasės mokiniai

Darbo grupė:

 • Vyresnysis vykdytojas, geografijos vyresnioji mokytoja Dalia Dolinskaitė;

Nariai:

 • informacinių technologijų mokytojas, Edvians Aleksejonokas;
 • dailės vyresnioji mokytoja, Jūratė Gudžiuvienė;
 • biologijos mokytoja metodininkė, Jūratė Kaminskienė;
 • dailės mokytoja metodininkė, Rasa Klingaitė;
 • fizikos mokytojas ekspertas, Virgilijus Tumavičius;
 • dailės mokytojas metodininkas, Ričardas Venskūnas.

Vadovas:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Respublikiniai

Drąsinkime ateitį

Pobūdis: Ilgalaikis, kultūrinio sąmoningumo ugdymo ugdymo

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorė Nijolė Šimienė
 • Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Aldona Venzlauskienė
 • Informacinių technologijų mokytojas Edvinas Aleksejonokas

Nerūkanti klasė 2009

Pobūdis: Ilgalaikis, respublikinis sveikatos ugdymo

Dalyviai: 8 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • Matematikos vyresnioji mokytoja, 8d klasės auklėtoja Jurgita Macijauskienė

Dvarų kultūrinis paveldas

Pobūdis: Ilgalaikis, meninio-kultūrinio sąmoningumo-gamtamokslinio ugdymo

Dalyviai: 8-11 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Undinė Diana Tumavičienė
 • Rasa Klingaitė

Saugiausia klasė 2010

Pobūdis: Trumpalaikis(09-01–12-01), partneriai Lietuvos kelių policijos tarnyba, eismo saugumo

Dalyviai: 9c klasės mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • 9c klasės auklėtoja Dalia Dolinskaitė

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

Pobūdis: Ilgalaikis, MTPplius programa

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra

Pobūdis: Ilgalaikis, MTPplius programa

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė

Miesto

Laisvės paukščio skrydis

Pobūdis: Trumpalaikis(pradžia – 2013-02, pabaiga – 2013- 03), pilietiškumo ir meninio ugdymo projektas.

Dalyviai: 1-12 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Eugenija Paškauskienė

Kartu kuriame ir kartu džiaugiamės

Pobūdis: Trumpalaikis(pradžia – 2009-09, pabaiga – 2009-12), socializacijos, mokinių kūrybiškumo ir bendravimo įgūdžių ugdymo.

Partneriai:

 • Kauno apskrities vaikų socializacijos centras
 • Kauno miesto mokyklos:
  • VšĮ Kauno “Vyturio” katalikiška vidurinė mokykla
  • Salomėjos Nėries vidurinė mokykla
  • “Saulės” gimnazija

Dalyviai: 11-12 klasių mokiniai ir Kauno apskrities socializacijos centro mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • Dailės mokytojas metodininkas Ričardas Venskūnas

Mokykliniai

Dovana mokyklai

Pobūdis: Ilgalaikis-tęstinis, meninio ugdymo

Dalyviai: 10 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorė Nijolė Šimienė
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Aritonė Plungienė

Lietuva-tai Aš, Tu, mes

Pobūdis: Ilgalaikis, kultūrinio sąmoningumo

Dalyviai: 8-9 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorė Nijolė Šimienė
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Eugenija Paškauskienė

Mes augame

Pobūdis: Trumpalaikis-tęstinis, sveikatos ugdymo

Dalyviai: 1-12 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • Kūno kultūros mokytojai
 • Galina Gamulienė
 • Anna Kizalienė
 • Rasa Kizikaitė
 • Arvydas Mackevičius
 • Marolė Mankienė
 • Giedrius Monkevičius

Sveikas ruduo

Pobūdis: trumpalaikis, formuojantis sveikos gyvensenos įgūdžius, integruojant mokomuosius dalykus įvairiose veiklose

Dalyviai :pradinių klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova

Mano gimtinė Lietuva

Pobūdis: Trumpalaikis-tęstinis, kultūrinio sąmoningumo ugdymo

Dalyviai: 1-4 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova
 • Pradinių klasių mokytoja metodininkė Erika Gylienė

Lietuva Europoje

Pobūdis: Ilgalaikis, kultūrinio sąmoningumo ugdymo

Dalyviai: 6-8 klasių mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorė Nijolė Šimienė
 • Geografijos mokytoja metodininkė Albina Alinauskienė
 • Istorijos mokytoja metodininkė Jadzė Jablonauskienė

Gegužė – nerūkymo mėnuo 2010

Pobūdis: Trumpalaikis, sveikatos ugdymo

Dalyviai: mokyklos mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė
 • Specialistai

Senolių pirkios langines pravėrus… 2009, 2010

Pobūdis: Trumpalaikis, tęstinis, integruotas etnokultūros ir socializacijos ir fizinį aktyvumą skatinantis projektas

Dalyviai: 2-11 kl. mokiniai

Koordinatoriai ir vadovai:

 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova
 • Direktorės pavaduotoja ugdymui Undinė Diana Tumavičienė