Projektai

Tarptautiniai projektai:

,,Dialogai“

Pobūdis: Ilgalaikis, įvairiapusio meninio ugdymo projektas (meninis ugdymas kryptingai organizuojamas nuo 1 iki 12 klasės), skatinantis kūrybinį verslumą.

Vadovė  ir koordinatorė – direktorė Nijolė Šimienė.

Projekto konsultantė: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė.

Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

Kultūrinių komunikacijų tiltas ,,Kaunas – Londonas”

Tautiškumas nėra savaiminis dalykas – jį reikia tvirtinti ir puoselėti. Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.

Kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“

2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“.

Rygos meno studijos „Raibulis“ organizuojamas tarptautinis projektas

,,Trejdegsnis“ (,,Triguba saulė“)

Tęstiniai meniniai projektai:

,,Dovana mokyklai“

Pobūdis: Ilgalaikis-tęstinis, meninio ugdymo

Dalyviai: 10-ų klasių mokiniai

Koordinatorė: direktorė Nijolė Šimienė

Projekto ,,Dovana mokyklai“ darbai

,,Kuriu save“

 • Juozo Grušo aforizmų knyga ,,Žodis atveria tiesą“, su šriftinėmis mokinių kompozicijomis. 2002 m.
 • Maironio giesmės ,,Lietuva brangi“ iliustravimas. 2008 m.
 • Sakmių apie Kauną knygelė ,,Kai Kaunas dar buvo mažas“ su autorių iliustracijomis. 2005 m.
 • Stilizacijos ,,Pažintys“ su autorių iliustracijomis.

Miesto projektai

 • Vaikų menų festivalis ,,Vasara prie Nemuno“. 2009 m., lapkritis
 • Vaikų socializacijos stiprinimo ir plėtojimo projektas ,,Kartu kuriame, kartu džiaugiamės“. 2009 m., rugsėjis
 • Kasmetinis Kauno miesto mokyklų interjero puošimo, vaizdo instaliacijų ir kalėdinių kompozicijų konkursas ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“:
 • 2011 m.
 • 2010 m.
 • 2008 m.
 • 2007 m.
 • 2006 m.
 • 2005 m.
 • 2004 m.
 • Tęstinis Kauno miesto šv. Kazimiero vidurinės mokyklos (mokyt. Aidas Augustis), Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos (mokyt. Rasa Klingaitė) ir „Santaros“ gimnazijos (mokyt. Juozas Kvietinskas) meninis-kūrybinis projektas „Iš praeities į dabartį“:
 • 2010 m.
 • 2009 m.
 • 2008 m.
 • Mokyklos projektai
 • Integruotas literatūros ir dailės projektas-konkursas ,,Gyvieji praeities paveikslai“, skirtas Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui. Vadovė Rasa Klingaitė.  2009 m., sausis-balandis
 • Kūrybinis projektas-akcija ,,Menų sintezė“ (Lietuvos architektūros paveldas, Linkuvos dvaras), skirtas Lietuvos vardo 1000-mečio paminėjimui. Vadovas Ričardas Venskūnas.  2009 m. gegužė-rugsėjis