Pagarba Lietuvos Laisvės gynėjams

2020-01-13 Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai ir ateitininkai, tikybos mokytojos A. Pundinienė, V.Zulonaitė, etikos mokytojas T. Pažarauskas dalyvavo Įgulos bažnyčioje Šv. Mišiose, kurios buvo aukojamos už Lietuvos laisvės gynėjus, žuvusius prie Televizijos bokšto Vilniuje. Susikaupę maldoje, išgirdę Dievo Žodį, išklausę kunigo įkvepiančio pamokslo, kiekvienas galėjome paklausti, ką aš padariau, kad Lietuva būtų laisva? Po Šv.Mišių išvykome į Petrašiūnų kapines, aplankėme Lietuvos Laisvės gynėjo Tito Masiulio amžino poilsio vietą. Maldoje susikaupę uždegėme atminimo žvakeles.

Tikybos mokytoja, ateitininkų vadovė  Vida Zulonaitė

Accessibility