Priėmimo tvarka


Kryptingo meninio ugdymo klasės komplektuojamos pirmoje klasėje. Tėvams pageidaujant, papildomos klasės ar grupės – penktoje klasėje.

Stojamųjų egzaminų nėra, priimami visi pageidaujantys 1-12 klasių mokiniai.

Mokymosi trukmė


Ugdymo programa trunka 10 metų. Programa įgyvendinama šiais etapais:

 • pradinis meninis ugdymas (1-4 klasės)
 • pagrindinis meninis ugdymas (5-10 klasės)
 • pageidaujantiems tęsti kryptingą meninį ugdymą, siūlomas išplėstinis kursas (11-12 klasė).

Mokestis


Mokestis 

 • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. Rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T-381 ,,Mokesčio už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose, turinčiose neformaliojo ugdymo skyrius, teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas mokėjimo tvarkos aprašas“, kuriuo nustato 10 Eur mokestį už mokslą Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos Meninio ugdymo skyriuje,  mokamą kiekvieną mokslo metų mėnesį (2014-11-12 Nr. 35-2-895).
 • Sąskaitos Nr. LT61 4010 0425 0109 6075
 • Mokyklos kodas: 190139659
 • Mokėjimo paskirtis: už pasirinktų meninio ugdymo programų neformaliajame meninio ugdymo skyriuje
 • Nuo mokesčio iš dalies atleidžiami socialiai remtini mokiniai.
 • Mokesčio lėšos yra panaudojamos medžiagoms, įrankiams, naudojamiems dailės ir technologijų pamokose, įsigyti, plenerams, išvykoms.
 • Užsiėmimų trukmė

 • 2-4 val./sav.
 • Grupėje mokosi 15 mokinių.
 

 

Accessibility