Pradinių klasių tautinis projektas „Kuriu, dainuoju Lietuvai“

Pradinių klasių mokytojos su mokiniais vykdė tradicinį projektą „Kuriu, dainuoju Lietuvai“.  Įtraukiant mokinius į įvairias veiklas siekiama ugdyti jų pilietiškumą, atverti plačias galimybes mokinių saviraiškai, žinių apie Lietuvą turtinimui.
Projektas buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Mokiniai lankė virtualias muziejų ekspozicijas, dalyvavo edukacinėse veiklose, domėjosi Lietuvos etnografiniais regionais, papročiais, tradicijomis, istorija. Pradinukai dalyvavo dailiojo rašymo konkursuose. Pirmokų rašto darbus vertino gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų komisija. Vyresnieji rašė rašinėlius „Ką man reiškia žodis Lietuva“. Organizuotos bendros klasių popietės,  raiškaus skaitymo konkursai Zoom, Teams platformose. Skaitovus vertino gimnazijos bibliotekos darbuotojos, logopedė. Parengta virtuali mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano gimtasis kraštas“. Darbus kūrė kartu su dailės-technologijų mokytojomis Aušra Lavickiene ir Sima Venskūniene.

Projekto paroda (atsisiųsti)

Parengė Rita Subatkevičienė ir Loreta Drūlienė

 

 

Accessibility