Planavimo dokumentai

Ugdymo planas

Ugdymo planas 2016-2017 m.

Ugdymo planas 2015-2016 m.

Gimnazijos nuostatai

Gimnazijos nuostatai (2015 m.)

Strateginis planas

Strateginis planas (2016-2018 m. m.)

Strateginis planas (2012-2015 m. m.)

Metiniai veiklos planai

Veiklos planas (2017m.)

Veiklos planas (2016 m.)

Veiklos planas (2015 m.)

Mėnesio veiklos planas

2016-2017 mokslo metai

2017 metai:

2016 metai:

2015-2016 mokslo metai

2016 metai: