Pavėžėjimas

Pavėžėjimo į gimnaziją sąlygos

Į gimnaziją nemokamai vežami mokiniai, gyvenantys Kauno raj., kur nevažiuoja miesto maršrutinis transportas (Giraitė, Užliedžiai, Sodų bendrijos, Babtai, Rumšiškės ir kt.), bet ne toliau kaip 40 km. atstumu.

Mokinys, pageidaujantis  į gimnaziją vykti nemokamai, praneša klasės vadovui. Mokinių tėvai pirmą kartą teikia prašymą raštu mokyklos darbuotojui, direktoriaus įsakymu paskirtam už mokinių pavėžėjimą. Prašyme nurodoma:

  • tikslus kelionės maršrutas (įlipimo ir išlipimo stotelių pavadinimai)
  • vežančios įmonės pavadinimas.

Klasių vadovai, remdamiesi klasės tėvų prašymais ir pateiktais duomenimis apie jų gyvenamą vietą, sudaro atvažiuojančių į mokyklą iš užmiesčio  mokinių sąrašą. Žinias atsakingam už pavėžėjimą darbuotojui pateikia iki kiekvieno  mėnesio 15-tos dienos.

Už mokinių  pavėžėjimą, dokumentų, susijusių su mokinių pavėžėjimu tvarkymą, bei bilietų užsakymą atsakinga socialinė pedagogė Kristina Varanavičienė. Smulkesnė informacija suteikiama telefonu: 370 69974109

Mokiniai bilietus atsiima 216 a  kabinete

Accessibility