Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Kauno Juozo Grušo meno gimnazija ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija  (http://www.kmaik.lt/ ) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartyje numatyta vykdyti įvairias edukacines, kvalifikacijos tobulinimo, mokinių profesinio informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo ir kitas veiklas. 

Accessibility