Konkursai, olimpiados

Tarptautiniai konkursai

 • Tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių konkursas ,,Baltasis raitelis“. Laureatai Karolis Kardišius, Vaiva Kairytė, Ugnius Malakauskas, Goda Ramoškaitė, Giedrė Jankutė, Solveiga Kvietkauskaitė ir Evaldas Čiašas. Dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis. 2018 m.
 • Tarptautinis integruotas vokiečių kalbos ir dailės konkursas „Muziejus miniatiūroje“. 5-8, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (mokytoja E. Gustauskienė), 2017 m.
 • Tarptautinis Lietuvos-Lenkijos moksleivių dailės konkursas „Mūsų žemė – praeityje, šiandien ir ateityje“. 3-6 kl. mokiniai (mokyt. S. Venskūnienė), 2017 m.
 • Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas „Lidice 2017“, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (dailės ir technologijų mokytojai), 2017 m.
 • Tarptautinis vaikų piešinių konkursas-paroda „Jie – mūsų draugai…“ 3c kl. mokiniai (mokytoja L. Drulienė), 2016 m.
 • Tarptautins vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas „Laiko ženklai mano gimtinėje“. 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (mokytojos R. Klingaitė, V. Sakalauskienė), 2016
 •  Vaikų piešinių konkursas „Tvirta šeima – akmuo tėvynės pamate“. 1-8, I-II gimnazijos kl. mokiniai (dailės mokytojai), 2016 m.
 • „Tarptautinė jaunimo grafikos bienalė  2016“. Torūnė (Lenkija), I-IV gimnazijos klasių mokiniai (mokytoja Rasa Klingaitė), 2016 m.
 • „Kelionė laiku – atgimusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų istorija“  – į baigiamąjį etapą pateko net 22 darbai! Mokytojos Vyta Sakalauskienė, Rasa Klingaitė (2015 m.)
 • ,,Torunė-2012“ – XVIII tarptautinėje vaikų ir jaunimo grafikos bienalėje Lenkijoje laureatu tapo devintokas Rytis Savotinskas.
 • ,,Trejdegsnis-2011“ – tradicinėje Rygos meno studijos ,,Raibulis“ organizuotoje tarptautinėje parodoje-konkurse ,,Triple Sun-2011″ (,,Triguba Saulė-2011″) dalyvavo 20 mūsų mokyklos mokinių, 8 iš jų tapo laureatais.
 • ,,Įleiskite šaknis savo mieste“ – Lenkijos Katovicų Miško inspekcijos organizuotas edukacinis-ekologinis konkursas, 2011.
 • ,,Trejdegsnis-2010“ – tradicinėje Rygos meno studijos ,,Raibulis“ organizuotoje tarptautinėje parodoje-konkurse ,,Triple Sun-2010″ (,,Triguba Saulė-2010″) dalyvavo 20 mūsų mokyklos mokinių, 7 iš jų tapo laureatais.
 • ,,Nupiešk man teisę 2010″ – Europos Komisijos plakato konkurso ,,Vaiko teisių konvencijos 20-osioms metinėms“ mūsų mokyklos mokiniai dalyviai bei laureatai.
 • ,,Vaivorykštė-2010″. Vengrija. Kasmetiniame vaikų kūrybos konkurse laureate tapo Eglė Mackeliūnaitė (12 kl.) Mokytoja Aldona Markvaldienė.
 • ,,Visada žalia, visada mėlyna“. Lenkija. XV vaikų ir jaunimo konkurse (2009 m.) Torunėje laureatais tapo Audrius Skiečius (11 kl.) ir Gabija Pamakštytė (6 kl.). Mokytojos Rasa Klingaitė ir Sima Venskūnienė.

Respublikiniai konkursai

 • Respublikinis piešinių ir fotografijos konkursas ,,Trijų spalvų istorija“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.   Laureatai Martina Kaulinskaitė (8c). Padėkos raštai  Austėja Ramanauskaitė, Kamilė Rastauskaitė, Lėja Vabuolaitė (7d kl.), Gabija Peleckaitė, Deimantė Zasimauskaitė (8c kl.). Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras. Dailės mokytojas Aidas Augustis. 2018 m. kovas.
 • Respublikinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“. Laureatai: I amžiaus grupėje R. Vitkauskas (8 m.). ,,Gerasis raitelis“ – III vieta;  II amžiaus grupėje A. Aleknavičius ,,Naujas įsakymas“ – II vieta; 15-18 m. amžiaus grupėje D. Almonaitis ,,Aušros vartai“ – III vieta. Nominacijos įteiktos Ugnei Derkintytei (14 m.) – už savitą meninį sprendimą – ,,Vytis“, Ievai Gasiūnaitei – už iškalbingus ženklus iš praeities – ,,Atmintis“, L. Šletnerytei (14 m.) – ,,Prie Perkūno namų“, Augustei Ūsaitei – už  dailės kalbos įvaldymą – ,,Tautos šventė“, N. Martinaičiui (13 m.) – už įtaigų meninį sprendimą – ,,Mano Vytis“, M. Nerevičiūtei (13 m.) – už tautinio identiteto perteikimą – ,,Vytis“, E. Ramoškaitei (11 m.) – už nuoširdumą ir įtaigumą – ,,Pas močiutę augau“, R. Sidorovui – už dailės kalbos įvaldymą – ,,Dvarelis“.
 • Respublikinis 5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens natiurmortas 2017″. 8b  kl.  mokinė Augustė Ūsaitė ir IV b kl. mokinė Ieva Daščioraitė tapo laureatėmis (mokytoja Vyta Sakalauskienė). Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas. 2017
 • V respublikinis moksleivių ir studentų audiovizualinio meno festivalis-konkursas „Daina. LT“. I gimnazijos kl. mokiniai (mokytojos A.Lavickienė, E.Gylienė), 2017 m.
 • Nacionalinis  Lietuvos kultūros paveldo ir meninio ugdymo konkursas „Pažinkime tautinį kostiumą“. 5-8, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (dailės mokytojai), 2017 m.
 •  Lietuvos mokinių atviruko ir plakato konkursas „Kovo 11-oji“. 6-8 kl. mokiniai (mokytoja R. Keturkienė), 2017 m.
 • Respublikinis mokinių kūrybinių darbų konkursas „Šv.Kazimiero asmenybės vertybių raiška“. 5-8 kl. mokiniai(mokytojai A. Augustis, R. Keturkienė), 2017 m.
 • Lietuvos mokinių piešinių konkurse „Balta pasaka“. I–IV gimnazijos kl. mokiniai (mokytoja A. Lavickienė), 2016 m.
 • Respublikinis piešinių konkursas „Jie gyvena tarp mūsų“. 1c, 3b, c kl. mokiniai (mokytojos Z.Ragelienė, L.Drūlienė, S.Didžgalvienė, S.Venskūnienė), 2016 m.
 • Nacionalinis vaikų kūrybos dailės darbų konkursas „Piešiame Lt“. 1–4, 5–8, I–IV kl. mokiniai (dailės mokytojai), 2016 m.
 • VII respublikinis ekslibrisų konkursas „Mokytojas ir mokinys 2016. Mano knyga“, skirtame bibliotekų metams. 8, I-III gimnazijos kl. mokiniai (mokytojos R. Klingaitė, R. Keturkienė), 2016 
 • ,,Piešiame saugų ir draugišką eismą“ 2011 m. rugsėjo-gruodžio mėn. visos Lietuvos moksleiviai į Policijos departamentą siuntė piešinius apie saugų ir draugišką eismą, laureatai.
 • ,,Žalgirio mūšiui – 600“ – 2010 m. liepos 2 d. Seimo parodų galerijoje buvo apdovanoti Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus surengto vaikų ir jaunimo kūrybos konkurso „Žalgirio mūšiui – 600“ laureatai.
 • ,,Piešiu tautišką giesmę“ 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos išleistame kalendoriuje, skirtame Vinco Kudirkos 150-osioms gimimo metinėms paminėti iš 14 mūsų mokyklos dalyvių Kastytis Pamakštys (9 kl.) ir Miglė Narbutaitė (6 kl.) tapo konkurso laureatais.
 • ,,Nešu tau eilėraštį, tą mažytį balto debesio namą“ 2008 metų respublikinio kaligrafinio paveikslo konkurso, skirto Janinos Degutytės 80-mečiui, laureate tapo Marija Stanevičiūtė (11 kl.), sukūrusi šriftinę kompoziciją pagal J.Degutytės eiles.

Miesto konkursai, projektai, akcijos

 • Kauno jaunųjų turistų centro nuotraukų, piešinių ir karpinių konkursas ,,Sveikinu Žemę“. Deimantė Pociūtė (8a kl.) už fotografijas laimėjo I, Milda Bertašiūtė (Ia kl.) už piešinį  II , Undinė Tumavičiūtė (IVb kl.) už fotografijas  III vietas. Dailės mokytojas ekspertas  Aidas Augustis.
 • Kauno miesto mokyklų moksleivių skaitytų Juliaus Kaupo pasakų „Daktaras Kripštukas pragare“ iliustracijų konkursas. 1-4, 5-8, I-III gimnazijos kl. mokiniai (mokytojai. A. Lavickienė, R. Keturkienė, A. Augustis), 2017 ,
 •  Miesto mokinių piešinių konkursas „A.Martinaitis – poetas ir tapytojas“. 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (dailės mokytojai), 2017 m.
 •  Miesto pradinių klasių mokinių erdvinių darbų konkursas „Žiemos linksmybės“. 1a, 1c kl. mokiniai (mokytojos G.Jonikienė, S.Didžgalvienė), 2017 m.
 • Kauno m. mokyklų kalėdinio projekto „Sveika gyva, Kalėdų viešnia“ konkursas. 1-4, 5-8, I-IV ginazijos kl. mokiniai (2017 m. sausis – vasaris)
 • Kauno miesto 1-4 kl. moksleivių kūrybinių darbų konkursas „Jie mūsų draugai“, (2017 m. sausis)
 • Kauno miesto mokinių skrajučių antikorupcijos tema konkursas-akcija „Jaunoji karta – skaidri Lietuva“. 8, I-II gimnazijos kl. mokiniai (2016, gruodis)
 • Edukacinio menų projekto „Diena su Čiurlioniu“ renginys-meninė kompozicija „Prabilęs pasaulis savita kalba“. IIb kl. mokiniai ( 2016, lapkritis)
 • Miesto mokinių  tapybos, fotografijos, žemės meno, skulptūros projektas – pleneras „Pajausk rudenį Nemajūnuose“.8, I-IV gimnazijos kl. mokiniai (2016, spalis)
 • ,,Rudens kelionė – 2012“ Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmuose spalio 10 – lapkričio 8 d.d. vykusiame konkurse ,,Rudens kelionė“ laureatais tapo trys mūsų mokyklos antrokai.
 • ,,Šv. Kazimieras – lietuvių jaunimo globėjas“kovo 3 d. Rotušės salėje vyko tradicinė miesto moksleivių dailės akcija-projektas tema  ,,Šv.Kazimieras ir Kaunas“.
 • ,,Kauno pilis – miesto istorijos pradžia“ paroda-konkursas, skirtas Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Dailės olimpiados

 • Dailės olimpiados rezultatai (2017 m.)
 • Dailės olimpiados rezultatai (2015 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,Būti savimi, išlikti ir augti“ (2013 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,Sparnai. Nuo vėjo malūnų…“ (2012 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,M.K.Čiurlionis – nuo tradicijų iki modernizmo“ (2011 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,Kauno meno mokykla: asmenybės, erdvės, simboliai, įvykiai“ (2010 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,Lietuvos tūkstantmečio kelias: kuo mes įdomūs?“ (2009 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada ,,Miesto erdvės atveria kūrybai“ (2008 m.)
 • Jaunųjų dailininkų olimpiada (1995-2007 m.)

Technologijų olimpiados

 • Mokinių technologijų olimpiada (2017 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada (2016 m.)
 • Technologijų olimpiados  rezultatai (2015 m.)
 • Lietuvos mokinių technologijų olimpiada ,,Po Kūrėjo delnu“ (2015 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada (2013 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada ,,Mano kūrinys – Lietuvos muziejui“ (2012 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada ,,Etninio tapatumo išraiška šiuolaikinėje aplinkoje“ (2011 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada ,,Augame Lietuvai, kuriame Tėvynei“ (2010 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada ,,Atrask save“ (2009 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada ,,Technologijos – praktinis kūrybinių idėjų įgyvendinimas“ (2008 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada (2007 m.)
 • Mokinių technologijų olimpiada (2006 m.)
Accessibility