Paroda Lėlių teatre

Kauno miesto visuomenei Lėlių teatre pristatoma Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos II–IV klasių mokinių tapybos darbų paroda KASDIENYBĖ SPALVOSE (vadovė – mokytoja ekspertė Vyta Sakalauskienė). Šioje parodoje eksponuojami  II ir IV klasių moksleivių tapybos baigiamieji kūrybiniai darbai. Tai  pirmąkart ant drobės, kaip ir dera tikram tapytojui, spalvomis ir potėpiais išreikšti  išgyvenimai, svajonės ir vizijos.  Kiek autorių, tiek skirtingų kasdienybės akimirkų. Įžvelgiame  jaunųjų kūrėjų meno sampratą, pasaulėžiūrą, santykį su šių dienų aktualijomis. Mokinio pakylėjimas iki kūrėjo lygmens paaukština jo  meninę savivoką. Žmogus gražus, kai kuria. Mokytojui smagu matyti kuriančius jaunus žmones. Tai ne tik laimė būti šalia, bet ir didelė atsakomybė, kaip neužgesinti   besiskleidžiančios individualybės, įžvelgti  ir  leisti  atsiskleisti  prigimtiniams gebėjimuams. Jų kūryba labai nuoširdi, išjausta.  Tad  jaunųjų dailininkų kūrybos prašytume nevertinti profesionalų akimis. Šie paveikslai nepretenduoja į akademinės tapybos rėmus. Tai tik jaunatviško polėkio įprasminimas.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Accessibility