Respublikinės kūno kultūros modulio „Krašto gnyba“ varžybos

2018 m. birželio 8 dieną Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko Respublikinės kūno kultūros modulio „Krašto gnyba“ varžybos. Varžybose dalyvavo Kauno S. Dariaus ir S. Girėno, Kauno J. Grušo meno, Radviliškio Lizdeikos, Vilniaus Žemynos, Vilniaus S. Daukanto ir Vilniaus Šventojo Kristoforo gimnazijų mokiniai. Ypatingus rezultatus parodė ir prizines vietas varžybų metu iškovojo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vienuoliktokai Aivaras Kazlas, Lukas Romeika ir Marijus Žėkas. Taip pat gimnazijos komanda, kurią sudarė Ernestas Baltrušis, Giedrius Puknaitis, Aivaras Kazlas ir Marijus Žėkas, karinio kliūčių ruožo su sužeistuoju rungtyje iškovojo pirmąją vietą. Sveikiname minėtus gimnazijos mokinius.

Kūno kultūros modulio „Krašto gnyba“ mokytojas Gintautas Matusevičius

Ateitininkų edukacinė išvyka

2018 m. gegužės 16 d. Juozo Grušo kuopos ateitininkai keliauja maršrutu ,,Anykščiai-Rokiškis-Kavarskas“. Sustojame prie Šeimyniškėlių piliakalnio, o mus pasitinka Karaliaus Mindaugo pilis ,,Voruta“. Žavėjomis nuo Lajų tako atsivėrusia Šventosios upės panorama. Keliavome į Siauruko geležinkelio stotį, vaikai vairavo traukinuką patys. Geležinkelio stotyje gidas supažindino su Siauruko istorija. Po to lankėmės traukinių depe, mokiniai tapo šios stoties darbuotojais ir turėjo galimybę vairuoti traukinį. Pabuvoję A. Baranausko klėtelėje, A. Vienuolio namuose-muziejuje, apkabinę Puntuko akmenį, iš Anykščių iškeliavome į Rokiškio grafo Tyzenhauzo dvarą. Mokiniai susipažino su liaudies meistro L. Šepkos drožinių ekspozicija. Nuostabioj meno erdvėj gėrėjomės senoviniais baldais, dvarininkų drabužiais, indais, medžioklės trofėjais. Aplankėme gotikinę Rokiškio šv. Mato bažnyčią,  Nepriklausomybės aikštėje iškilusį paminklą Laisvei. Taip pat įlipome į Aukštutinį bokštą, iš kurio atsivėrė miesto panorama. Tvenkiniuose prie dvaro kalbinome juodąsias gulbes. Iš Rokiškio grįždami į Kauną užsukome į Kavarską. Mokiniams įspūdį paliko šv. Jono Krikštytojo šaltinis, trykštantis iš žemės gelmių. Lankėmės bažnyčioje, mokiniai sužinojo daug įdomaus apie jos pastatymą. Teko vasaros karštyje atsigaivinti ir prie Kavarsko užtvankos. 

Juozo Grušo kuopos vadovė Vida Zulonaitė

Ateitininkų sporto šventė

2018 m. gegužės 23 d. A. Stulginskio mokykloje-daugiafunkciame centre įvyko ateitininkų sporto šventė. Juozo Grušo kuopos ateitininkai laimėjo dvi rungtis: I vietą estafečių ir III vietą kvadrato varžybose. 

Juozo Grušo kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

Ateitininkų renginys ,,Joninių belaukiant“

Gegužės 29 d. ant Eigulių piliakalnio Kaune įvyko ateitininkų renginys. ,,Joninių belaukiant“. Juozo Grušo kuopos ateitininkai į šventę atskubėjo pirmi, kad nusipintų Joninių vainikus. Šventė prasidėjo simboliniu ėjimu pro Joninių vartus, apsiplaunant vandeniu. Atlikę šią ceremoniją, ateitininkai rinko devynių žolių Joninių kupolę. Su kupolėmis skubėjo pas žiniuones, nes buvo įdomu sužinoti, ką sako šios puokštės. Po to skambėjo kupoliautojų dainos, žaidėme žaidimus. Taip pat mergaitės su vainikais keliavo prie medžio ir metė savo vainikus, norėdamos išbandyti, ar jie užsikabins už šakos. Daug džiaugsmo sukėlė ant šakų pakibę vainikai. Buvo aišku, kad merginos ištekės.  Baigę kupoliavimo apeigas, pasukome prie galiūno ąžuolo. Apkabinę jo liemenį ir prisiglaudę  sėmėmės stiprybės. ,,Augo girioj ąžuolėlis“ – skambėjo virš Joninių piliakalnio. Šį kartą ateitininkai dalyvavo ir duonos apeigose – duonos, ant lininio rankšluosčio atneštos į stalą,  turėjo paragauti visi. O kokios Joninės be šokių ir žaidimų? Po šokių poros ieškojo paparčio žiedo, o jų miško tankmėje laukė ragana. Žiedą parnešė tik viena pora… Pasveikinome ir ateitininką Jonuką, uždėdami vainiką. Joninių šventė baigėsi bendra agape. Prisilietę prie Joninių tradicijos, pasisėmę saulės energijos, geros nuotaikos grįžome namo.

Juozo Grušo kuopos vadovė mokytoja Vida Zulonaitė

 

Stovykla „Olimpinis kaimelis“

Š. m. gegužės 28 – birželio 2 d. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Kauno Rokų gimnazijos ir Kauno šv. Kazimiero progimnazijos inicijuota Kauno mieste dieninė mokinių stovykla „Olimpinis kaimelis“. Stovyklos tikslas – mokinių intelektinių, dvasinių ir fizinių galių puoselėjimas per kilnias olimpines idėjas. Tai yra puiki ir naudinga galimybė vaikams realizuoti save kaip asmenybę, asmeninius pomėgius, kūrybinius sumanymus, iniciatyvas, pažinti žmones ir pasaulį, tobulėti, bendrauti, plėsti akiratį. Aktyviai dalyvaudami olimpinėse veiklose, mokiniai patyrė sėkmės džiaugsmą, komandinę dvasią, sporto ryšį su gyvenimu, per sportą ugdėsi bendražmogiškąsias vertybes. Šiame projekte-stovykloje dalyvavo 36 šeštų-septintų klasių mokiniai iš Kauno miesto mokyklų. Dalyvauti stovykloje buvo atrinktos šešios bendrojo ugdymo mokyklos: Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija, Kauno J. Grušo meno gimnazija, KTU inžinerijos licėjus, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno Rokų gimnazija. Norėdami apie stovyklą sužinoti viską, spauskite mygtuką ,,Skaityti daugiau“.

Kūno kultūros mokytoja Anna Kizalienė

Respublikinė konferencija ,,Lietuvos vaikų balsas“

Birželio 1 d. kūrybingiausi gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo Vaikų konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas“ LR Seime. Konferencija skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, ją organizavo LR Seimo Žmogaus teisių komitetas, M. Riomerio universitetas, Edukologijos ir socialinio darbo institutas, Visuomeninė organizacija ,,Gelbėkime vaikus“. Piešinių konkurse ,,Aš ir Lietuva“ dalyvavo ir Garbės raštu apdovanotas 2c klasės mokinys Karolis Urbaitis (klasės mokytoja Stasė Didžgalvienė, dailės mokytoja Sima Venskūnienė). Karolis šiame Respublikinime konkurse laimėjo 3 vietą. Sveikiname karolį ir linkime per vasarą prikaupti jėgų kūrybai.

Dailės mokytoja Sima Venskūnienė

Koncertas nacionaliniame Kauno dramos teatre

Mūsų gimnazijos tautinių šokių kolektyvo ,,Gintarėlis“ merginos ir 2b klasės jaunučiai, vadovaujami choreografijos mokytojos Inos Skirmantienės, dalyvavo koncerte, skirtame Tarptautinei Motinos dienai paminėti. Koncertas vyko  Nacionalinio Kauno dramos teatro Rūtos salėje. 

Tegyvuoja Šešėlių teatras

Scenografijos studijos Šešėlių teatro ,,Saulės vaikai“ nariai, vadovaujami mokytojos Erikos Gylienės, bendradarbiaudami su  muzikos mokytojais Artūru Sinkevičiumi, Dalia Razumiene, kanklininkėmis, skudutininkėmis, šiais mokslo metais pastatė 4 spektaklius. Jaunieji menininkai patys piešė eskizus, kūrė lėles,  įvairius personažus. Gruodžio 6-7 d.  spektaklius ,,Ropė“, ,,Aukštyn kojom“, ,,Ežiukai ir tyla“ žiūrėjo mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai, jų mokytojos bei šeimų nariai. Gruodžio 12 d. jaunieji artistai dalyvavo renginyje Mokinių techninės kūrybos centre ir suvaidino spektaklį ,,Aukštyn kojom“. Gegužės 8-9 d. įvyko spektaklio  ,,Eglė žalčių karalienė“ premjera.   

Šešėlių teatro vadovė mokytoja Erika Gylienė

Paskutinis skambutis XXVIII laida

Piešinių konkurse ,,Baltasis raitelis“

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių konkurse ,,Baltasis raitelis“. Konkursas buvo skirtas 500-osioms LDK kariuomenės pergalės prie Polocko ir Šv. Kazimiero stebuklo metinėms. Konkursą organizavo Šv. Kazimiero ordino Kauno komtūrija ir Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas. 
 Mokiniai įvairiai interpretavo šį istorinį ir religinį įvykį. Panaudojo įvairias kūrybos technikas ir išraiškos priemones. Laureato diplomais ir prizais buvo apdovanoti Karolis Kardišius, Vaiva Kairytė, Ugnius Malakauskas, Goda Ramoškaitė, Giedrė Jankutė, Solveiga Kvietkauskaitė ir Evaldas Čiašas.  Padėkomis apdovanoti K. Belovaitė, E. Karolytė, P. Juškevičius, E. Vingis, R. Pupšys, K. Rastauskaitė, M. Ščiučkaitė, L. Petronis, A. Ramanauskaitė. M. Kaulinskaitė, M. Padgornaitė, K. Valnickaitė, H. Akelaitis, U. Valaškevičiūtė, G. Martusevičiūtė, A. Laučiūnaitė, A. Ūsaitė, D. Baltrušaitytė, V. Čereška, A. Aleknavičius. Mokinius konkursui parengė mokytojai A. Lavickienė , R. Keturkienė, J. Gudžiuvienė, A. Augustis, R. Klingaitė , V. Sakalauskienė, S. Venskūnienė, S. Didžgalvienė. Jie apdovanoti padėkos raštais ir konkurso katalogais. Konkurso iniciatorius ir katalogo autorius dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis.