Nuaidėjo XXVII abiturientų laidos paskutinis skambutis

Gegužės 25 d. XXVII laidos  paskutinis skambutis nuaidėjo 114- ai  gimnazijos abiturientų.  Abiturientus į aktų salę atlydėjo pirmaklasiai. Jie taip pat suvaidino stilizuotą ir pritaikytą šiuolaikiniam abiturientui ,,Zuikių mokyklą“, pažėrė išmintingų pamokymų, kad sėkmingai pasiektų abiturientai finišą. Daug šiltų ir prasmingų žodžių abiturientams tarė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas, vienuoliktokai, tėvai. Paskutinio skambučio proga direktorė pasidžiaugė gerai besimokiusiais, lankiusiais gimnaziją, dalyvavusiais įvairiuose konkursuose, olimpiadose, garsinusiais gimnazijos vardą abiturientais. Dviems abiturientams direktorė įteikė Juozo Grušo vardo piniginę premiją. Po renginio abiturientai skubėjo į gimnazijos kiemą ir surengė balionų fiestą. Pakilo spalvotos svajos į dangaus žydrynę, kiekvieno širdyje palikę mokyklinių metų prisiminimus, sėkmes ir nesėkmes… Paliko didžiulį tikėjimą ateitimi.

Respublikinis skudutininkų ansamblių festivalis ,,Dudutis“

Gegužės 21 d. gimnazijos skudutininkų ansamblis ,,Skudutis”, vadovaujamas muzikos mokytojos Dalios Razumienės, dalyvavo  Utenoje vykusiame V Respublikiniame skudutininkų ansamblių, ragų ir daudyčių pūtėjų festivalyje ,,Dudutis”, kuris buvo skirtas Tautinio kostiumo metams ir artėjančiam Lietuvos 100-mečiui.

Muzikos mokytoja Dalia Razumienė

 

 

Meninio konkurso ,,Tremties atminimo skiautelės“ šventė

Gegužės 23d. gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, technologijų mokytoja Aldona Markvaldienė, konkurse ,,Tremties atminimo skiautelės“ dalyvavę mokiniai buvo pakviesti į šventę Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus salėje. Renginyje dalyvavo LR užsienio reikalų, Krašto apsaugos ministerijų, Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos, Lietuvos Gyventojų Genocido ir tyrimų centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir bendrijos, Tuskulėnų rimties parko Memorialinio komplekso administracijos atstovai. Šventėje koncertavo Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos merginų  dainų ansamblis ,,IZZY“ (vadovė mokyt. E. Grybienė) ir gimnazijos kanklininkės (vadovė mokyt. D. Razumienė). Kauno Juozo Grušo meno gimnazija apdovanota Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Padėka už  meniniame konkurse sukurtą tekstilės kompoziciją ,,Atmintis“ ir tremties tematikos puoselėjimą. Mokytoja Aldona Markvaldienė apdovanota už skiautinį ,,Tėviškės langas“ (III vieta). Mokytojai apdovanojimą įteikė Lietuvos Gyventojų Genocido ir tyrimų centras ir Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo ir ugdymo skyrius.

Mokinių teatrų konkursas „Teatrasvydis 2017″

Balandžio 25-26 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos kolektyvas ,,Saulės vaikai“ (vadovė Erika Gylienė)  dalyvavo miesto ugdymo įstaigų mokinių teatrų konkurse ,,Teatrasvydis 2017″, kuris vyko ,,Varpo“ gimnazijoje. Vaidinome spektaklį ,,Pamestas meškiukas“ pagal D. Mckee knygą ,,Elmerio nuotykiai” ir tapome nugalėtojais. Gegužės  2 d. pasirodėme Kauno kameriniame teatre.  

Mokytoja Erika Gylienė

Koncertinė – pažintinė – pramoginė kelionė į Jurmalą

Gegužės 12-13 d. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai, lydimi  šokių mokytojos Inos Skirmantienės, pradinių klasių mokytojų Erikos Gylienės, Gitanos Kairienės, Vaidos Gailiuvienės, Ritos Subatkevičienės, Jolitos Kaučikaitės-Radvilienės, klasės auklėtojos Dovilės Daukšienės, spec. pedagogės Linitos Sabienės, socialinių pedagogių Kristinos Varanavičienės ir Jolitos Trapulionienės vyko į koncertinę – pažintinę – pramoginę kelionę  Jurmaloje. Penktadienį keliauninkai, eidami Jomas pėsčiųjų gatve, susipažino su  Latvijos kurorto  architektūra, pakilę į modernų apžvalgos bokštą, grožėjosi nuostabia Jurmalos panorama iš paukščio skrydžio, pramogavo ,,Dzintari“ bei ,,Lyvu“ vandens ir pramogų parkuose. Gintariniame paplūdimyje ieškojo įžymiosios vėžlio  skulptūros, reiškiančios ilgaamžiškumą. Šeštadienį 145 šokėjai (1b, 2ab, 3a, 4b, 5b, 6ab ir jaunuolių kolektyvai) tapo lietuviško tautinio šokio ambasadoriais ir Tarptautiniame šokių festivalyje „Baltik Amber 2017 Jurmala“ garbingai atstovavo ne tik mūsų gimnazijai, savo gimtajam miestui Kaunui, bet ir Lietuvai – visi kolektyvai užėmė prizines vietas. Mokytojos ir mokiniai nuoširdžiai dėkoja gimnazijos direktorei Nijolei Šimienei už palaikymą ir įvairiapusę pagalbą, o gausiam  tėvelių būriui, talkinusiam  kelionės metu, už ištvermę, supratimą ir bendradarbiavimą.

Mokytoja Erika Gylienė

Netradicinė pamoka „Likimų traukinys“

„Lietuvai masiniai trėmimai įspaudė amžiną kančios ženklą“, -taip pasakė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Sovietų okupaciją Lietuvoje lydėjo trėmimai, kurie vyko 1940 – 1914 m., 1944 – 1953 m. Birželio 14d. pavadinta Gedulo ir Vilties diena, nes sovietai pradėjo lietuvių masinę deportaciją. Gimnazijos direktorės N.Šimienės ir tikybos mokytojos V.Zulonaitės iniciatyva Petrašiūnų kapinėse prie memorialo, skirto lietuvių žmonėms, nukentėjusiems nuo sovietų represijų, vyko netradicinė pamoka „Likimų traukinys“. Dalyviai – mokyklos ateitininkai, pradinių klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių gimnazistai. Literatūrinę kompoziciją lydėjo kanklėmis atliekama „Lietuva brangi“, tremtinių dainos. Prie grandinėmis apjuostų pušų, kurios žymėjo lietuvių tremties vietas, mokiniai padėjo traukinio vagonus simbolizuojančius piešinius. Ant jų buvo užrašytos trėmimų vietos, ištremtųjų skaičius. Pamokoje dalyvavo gerbiamas svečias Vitalis Staugaitis, kuris 1941 m. birželį su šeima buvo ištremtas į Altajaus kraštą, vėliau – Jakutijos sritį, tik 1959 metais grįžo į Lietuvą. V. Staugaičio išgyventi prisiminimai neišblėso iš atminties. Svečias jautriai pasakojo apie tremtyje patirtus išgyvenimus ir padovanojo mokyklai piešinius, kuriuose pavaizdavo tremtinių gyvenimą. Gimnazijos direktorė, kalbėdama apie tremtį, prisiminė, kad  buvo ištremti ir jos artimieji. Ko gero, nerasime Lietuvoje šeimos, kurios nepalietė šie skaudūs įvykiai. Grįždami atgalios, aplankėme Juozo Grušo amžino poilsio vietą. Šio rašytojo idėjomis stengiasi gyventi ir mūsų bendruomenė.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Kūrybinės dirbtuvės „LaMob dizaino projektai“

Gegužės 5d. mūsų gimnazijos I-III klasių mokinių komanda, vadovaujama dailės mokytojų Jūratės Gudžiuvienės ir Rasos Klingaitės, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „LaMob dizaino projektai“ Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete, dvyliktus metus aktyviai dalyvaujančiame dizaino festivalio „Dizaino savaitė“ veiklose. „Diena su dizainu“ – tai ciklas, kuris kviečia ne tik Kauno kolegijos bendruomenę, bet ir miestiečius, kitas ugdymo įstaigas į kūrybines dirbtuves, konkursus ir skatina kontaktuoti su dizainu paskaitose ir miesto erdvėse eksponuojamose parodose. Šiemet „Diena su dizainu“ leido mums ne tik pasižvalgyti po įvairias parodas, bet ir kūrybiškumą bei dizaino suvokimą lavinti įvairiose veiklose, renginiuose, kūrybinėse dirbtuvėse ar net pagilinti muzikos žinias improvizaciniuose koncertuose. Apsilankėme Piliakalnių edukaciniame kabinete, interaktyviose dizaino pagrindų metodinės medžiagos dirbtuvėse „Dizaino pagrindai“, balsavome Dizaino katedros studentų marškinėlių piešinių konkurse. Pristatėme ir savo kūrybą – meninį projektą „LaMob+2“. Tausojančio maisto vartojimo šalininkai tiki, kad galima ir būtina keisti vartojimo įpročius ir todėl į antrines žaliavas bei buitines atliekas mes pažvelgėme kaip į medžiagą kūrybiniams projektams,  analizuoti, kūrybiškai interpretuoti įkurdami neformalią vartotojišką erdvę – pietų stalo instaliaciją. Maloniai bendravome su kolegijos studentais ir dėstytojais, pasivaišinome keptais zefyrais, padainavome, apžiūrėjome Justino Vienožinskio menų fakulteto kūrybines erdves. Ketiname ir kitais metais dalyvauti „Dizaino savaitės“ renginiuose.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Tapybos pleneras ,,Sustabdytos pavasario akimirkos“

Gegužės 9 d. IIIb klasės mokinės Ieva Daščioraitė ir Elona Čečytė, lydimos dailės mokytojos Rasos Klingaitės, dalyvavo tradiciniame Kauno miesto mokinių tapybos plenere „Sustabdytos pavasario akimirkos miniatiūra Botanikos sode 2017“. Botanikos sode dabar pats tulpių žydėjimas, tad motyvų kūrybai netrūko. Puikios pavasarinės nuotaikos nesugadino net pasirodę snaigės. Plenero kūrybinių darbų paroda  eksponuojama Botanikos sodo oranžerijoje.

Dailės mokytoja Rasa Klingaitė

 

Respublikinis piešinių konkursas ,,Laiškai Marijai“

Respublikiniame piešinių konkurse ,,Laiškai Marijai“ sėkmingai dalyvavo mūsų gimnazijos mokiniai. Konkursą organizavo Užvenčio kraštotyros muziejus. Vyko paroda-konkursas Šatrijos Raganos asmenybei atminti ,,…kas šviečia iš savęs, savimi, įtraukia ir kitus apšviesdamas“… Taip pat buvo išleistas mokinių kūrybos darbų leidinys. Mykolas Brazaitis (6a) tapo laureatu, sėkmingai dalyvavo Miglė Brazdžionytė ir Ainė Baliukaitė. Mokinius konkursui paruošė dailės mokytoja ekspertė Rima Keturkienė.

Reportažą paruošė dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis

Mažinkime stresą drauge

Mūsų gimnazijos mokiniai sėkmingai dalyvavo Kauno moksleivių aplinkotyros centro organizuotame konkurse ,,Mažinkime stresą drauge“. Laureatais tapo Rasa Urbonaitė, Marius Kelaitis (Ib). Mokiniai  apdovanoti laureatų diplomais ir prizais. Padėkomis apdovanotos M. Frolovaitė (8a), G. Pečkytė (Ib). Mokinius konkursui paruošė dailės mokytojas Aidas Augustis. Taip pat diplomais apdovanoti Gabrielė Kerševičiūtė, Džiugas Kiškionis, Justas Bagdonavičius (5b), padėkomis – E. Gudaitis, L. Bendžaitis, A. Jonušas, A. Juškėnas, K. Kuzas, E. Striškaitė (Id), G. Butkus, D. Almonaitis, K. Karebin (Ib), D. Katinaitė, D. Martusevičius, D. Gudaitis, E. Miliukaitė (5b). Juos konkursui paruošė dailės mokytoja Rima Keturkienė. Lauretų apdovanojimo renginyje  aptartas ir Kauno miesto 5-12 klasių mokinių filmų konkursas ,,Ką daryti , kad streso būtų mažiau“. Šio konkurso vertinimo komisijos narys mokytojas Aidas Augustis apžvelgė filmų konkurso vertinimo ypatumus, pasidžiaugė jaunųjų kūrėjų originaliomis idėjomis, akcentavo savitos kūrybos reikšmę mūsų dinamiškame pasaulyje.
Reportažą parengė dailės mokytojas ekspertas Aidas Augustis