Nuaidėjo XXVII abiturientų laidos paskutinis skambutis

Gegužės 25 d. XXVII laidos  paskutinis skambutis nuaidėjo 114- ai  gimnazijos abiturientų.  Abiturientus į aktų salę atlydėjo pirmaklasiai. Jie taip pat suvaidino stilizuotą ir pritaikytą šiuolaikiniam abiturientui ,,Zuikių mokyklą“, pažėrė išmintingų pamokymų, kad sėkmingai pasiektų abiturientai finišą. Daug šiltų ir prasmingų žodžių abiturientams tarė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė ir direktorės pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas, vienuoliktokai, tėvai. Paskutinio skambučio proga direktorė pasidžiaugė gerai besimokiusiais, lankiusiais gimnaziją, dalyvavusiais įvairiuose konkursuose, olimpiadose, garsinusiais gimnazijos vardą abiturientais. Dviems abiturientams direktorė įteikė Juozo Grušo vardo piniginę premiją. Po renginio abiturientai skubėjo į gimnazijos kiemą ir surengė balionų fiestą. Pakilo spalvotos svajos į dangaus žydrynę, kiekvieno širdyje palikę mokyklinių metų prisiminimus, sėkmes ir nesėkmes… Paliko didžiulį tikėjimą ateitimi.

Font Resize
Contrast