Netradicinė pamoka „Likimų traukinys“

„Lietuvai masiniai trėmimai įspaudė amžiną kančios ženklą“, -taip pasakė Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos prezidentė. Sovietų okupaciją Lietuvoje lydėjo trėmimai, kurie vyko 1940 – 1914 m., 1944 – 1953 m. Birželio 14d. pavadinta Gedulo ir Vilties diena, nes sovietai pradėjo lietuvių masinę deportaciją. Gimnazijos direktorės N.Šimienės ir tikybos mokytojos V.Zulonaitės iniciatyva Petrašiūnų kapinėse prie memorialo, skirto lietuvių žmonėms, nukentėjusiems nuo sovietų represijų, vyko netradicinė pamoka „Likimų traukinys“. Dalyviai – mokyklos ateitininkai, pradinių klasių mokiniai ir vyresniųjų klasių gimnazistai. Literatūrinę kompoziciją lydėjo kanklėmis atliekama „Lietuva brangi“, tremtinių dainos. Prie grandinėmis apjuostų pušų, kurios žymėjo lietuvių tremties vietas, mokiniai padėjo traukinio vagonus simbolizuojančius piešinius. Ant jų buvo užrašytos trėmimų vietos, ištremtųjų skaičius. Pamokoje dalyvavo gerbiamas svečias Vitalis Staugaitis, kuris 1941 m. birželį su šeima buvo ištremtas į Altajaus kraštą, vėliau – Jakutijos sritį, tik 1959 metais grįžo į Lietuvą. V. Staugaičio išgyventi prisiminimai neišblėso iš atminties. Svečias jautriai pasakojo apie tremtyje patirtus išgyvenimus ir padovanojo mokyklai piešinius, kuriuose pavaizdavo tremtinių gyvenimą. Gimnazijos direktorė, kalbėdama apie tremtį, prisiminė, kad  buvo ištremti ir jos artimieji. Ko gero, nerasime Lietuvoje šeimos, kurios nepalietė šie skaudūs įvykiai. Grįždami atgalios, aplankėme Juozo Grušo amžino poilsio vietą. Šio rašytojo idėjomis stengiasi gyventi ir mūsų bendruomenė.

Istorijos mokytoja Eugenija Paškauskienė

Font Resize
Contrast