Netradicinė pamoka – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai

     Vasario 9 d. gimnazijos aktų salėje vyko 4b klasės ir gimnazijos IV kasių mokinių netradicinė pasaulio pažinimo ir muzikos pamoka, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai . 4b klasės mokiniai (mokytoja Rita Subatkevičienė) parengė skaidres apie Lietuvos kelią nepriklausomybės link. 4b klasės mokiniai  jas pristatė gimnazijos abiturientams, išsakė savo mintis apie Lietuvą, dainavo dainas, kurias mokiniams padėjo pasiruošti etnokultūros mokytojas  Artūras Sinkevičius.  Netradicinę pamoką  apibendrino gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, kuri pasidžiaugė mokinių pasiekimais: gerais ir puikiais mokymosi rezultatais, pavyzdingu pamokų lankomumu, dalyvavimu neformaliajame ugdyme ir mokyklos gyvenime.  Už labai gerus mokymosi rezultatus gimnazijos direktorė mokiniams įteikė padėkas.

Mokytoja Rita Subatkevičienė

Accessibility