Muziejus

  Muziejus

  Gimnazijos istorijos Juozo Grušo vardo  muziejus atnaujintas 2019 metais.Sukurta moderni edukacinė erdvė, atnaujinti informaciniai stendai, pakeistas pavadinimas – muziejus vadinamas Juozo Grušo svetaine. Taip pat keičiasi ir muziejaus paskirtis – jis bus atviras mokiniams ir mokinių tėvams, mokytojams ir svečiams. Muziejai dažniausiai pasakoja apie praeitį. Tikime, kad po atnaujinimo jis ne tik kalbės apie praeitį, bet taps traukos centru, kuris  skatins įgyvendinti neformaliojo ugdymo edukacines programas  bei gimnazijos bendruomenės domėjimąsi ne tik praeitimi, bet ir dabartimi. Pasižvalgykime po atnaujinamas muziejaus – svetainės erdves. 

Renginys Juozo Grušo 115-osioms metinėms – „Svajojęs gražų gyvenimą“

    2016 m. lapkričio 24 d. gimnazijoje vyko renginys, skirtas dramaturgo Juozo Grušo 115-osioms gimimo metinėms ,,Svajojęs gražų gyvenimą.“ Renginyje dalyvavo Lietuvos teatro ir kino aktorė, poezijos skaitovė, teatro režisierė Olita Dautartaitė, kuri priminė svarbiausius dramaturgo gyvenimo faktus, skaitė jo laiškus, feljetonus, aktorių prisiminimus. Kauno Juozo Grušo memorialinio muziejaus direktorė Nijolė Majerienė papasakojo apie Juozo Grušo kelią į dramaturgiją, pirmuosius bandymus. Gimnazijos mokiniai Simonas Poška, Kristina Marcinkutė, Patricija Andronavičiūtė, Tomas Kliučnikovas, Kotryna Kapšukovaitė skaitė ištraukas iš dramos „Barbora Radvilaitė“ (mokytoja Rasa Urbutienė). Mokytojo Artūro Sinkevičiaus vadovaujama folkloro grupė nuskaidrino renginio  nuotaiką, o mokytojų choras, atlikęs Jovaro dainą ,,Ko liūdi, berželi?“, nukėlė renginio dalyvius į buvusį Juozo Grušo gyvenimo laiką. Mokyklos direktorė  Nijolė Šimienė džiaugėsi gražia tradicija kalbinti aktorius, klausytis jų skaitomų tekstų, priminė, kad šis renginys yra tik dalelė visos veiklos, bet jis yra svarus įrodymas, ką mums šiandien reiškia prieš 115 metų į šį pasaulį atėjusio ir prieš 35 metus jį palikusio žmogaus atminimas, jo skleistos idėjos.

Nuotraukos Aido Augusčio ir Viktoro Purio.

Iš  muziejaus įkūrimo istorijos

1998 05 12 Kauno miesto valdybos sprendimu mokyklai buvo suteiktas Juozo Grušo vardas. Tais pačiais metais atidaromas Juozo Grušo ir mokyklos istorijos muziejus (vad. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Urbutienė). Susibūrusi Jaunųjų muziejininkų grupelė studijuoja rašytojo gyvenimą, analizuoja kūrybą, renka muziejinę medžiagą, artimųjų ir pažinojusių atsiminimus, kasmet papildo rašytojo gyvenimą ir kūrybos kelią iliustruojančių archyvinių nuotraukų albumą, dalyvauja įvairiuose projektuose. Kartu su Kauno miesto memorialiniu Juozo Grušo muziejumi (ved. Nijolė Majerienė) rengia projektus, organizuoja ekspedicijas, kurių tikslas – geriau pažinti didįjį dramaturgą. 2001 m. vasarą buvo organizuota pirmoji ekspedicija į Šiaulius „Juozo Grušo keliais.“ Aplankomi Kalviškiai, Naisiai, Mėsmedis, Šiauliai, Joniškis.

2003 m. pavasarį kartu su rašytojo memorialinio muziejaus darbuotojais (ved. Nijolė Majerienė) organizuota antroji ekspedicija į Vilnių „Juozo Grušo kūrybos pastatymų keliais.“

Šioje ekspedicijoje jaunieji muziejininkai susitiko su režisieriais, kurie statė arba stato J.Grušo dramas, jose vaidina: Vytautu Rumšu, Henriku Vancevičiumi, Aidu Giniočiu, Jonu Vaitkumi. 

2005 m. pavasarį ir vasarą buvo organizuota „Jaunųjų muziejininkų vasara“ Šventojoje. Dalyvavę mokiniai lankėsi Klaipėdos dramos teatre, kur susitiko su režisieriumi ir aktoriumi Broniu Gražiu, aktore Marija Černiauskaite-Barauskiene, Nijole Narijauskaite-Gražiene bei šio teatro ilgamečiu direktoriumi Baliu Juškevičiumi.

2007 m. organizuotas projektas „Kauno miesto kūrėjų pėdomis”. Susitikta su aktoriais, dramaturgą pažinojusiais asmenimis. Sukurtas filmas „Juozo Grušo pėdomi.“

Tiems, kurie neturi ekspedicijų rengimo patirties, sunku suprasti, kaip svarbu nepavėluoti – eiti tais takais, kuriuose dar gali sutikti žmones, artimai pažinojusius J.Grušą, užrašyti jų prisiminimus apie rašytoją, jo kūrybą, bendrus darbus, išgirsti teatro pastatymų istoriją, susipažinti su Lietuvos kultūros elito atstovais. Mums nusišypsojo laimė – visur, kur beldėmės, ten buvo atidaryta.

Šių ekspedicijų metu sukaupta daug foto, vaizdo, garso medžiagos. Ekspedicijų patirtis davė pradžią muziejaus įkūrimui. Sukaupta medžiaga saugoma ir eksponuojama mokyklos, taip pat Kauno miesto Juozo Grušo memorialiniame muziejuje.

Kas buvo Juozas Grušas?

 • Juozas Grušas gimė 1901 11 29 Šiaulių rajone Žadžiūnų-Kalniškių kaime. Žemdirbių šeimoje, ant karties pakabintame lopšyje, pirmąkart suklykė Juozukas, pranešdamas apie savo atėjimą į pasaulį. Po kelių dešimtmečių Lietuva sužino apie Juozą Grušą – publicistą, pedagogą ir didį dramaturgą.
 • Penkerių metų vaiką į stebuklingą grožio pasaulį įvedė kaimynas Jovaras. „Po šiaudiniu stogu augančiam vaikui tai buvo aukso dalia“ (Juozas Grušas). Kasdienį gyvulių ganymą praskaidrindavo romantiškas miškingos gamtos grožis bei įaudrinta vaiko vaizduotė. Knyga ir arklas buvo pradžių pradžia.
 • I pasaulinis karas… Paauglys su pradžios mokykloje įgytu „diplomėliu.“ Tik 1924 m. Juozas Grušas baigė išsvajotą Šiaulių gimnaziją, o 1932 m. – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. Studijų laikais užsimezgė ilgalaikė draugystė su profesoriumi Vincu Mykolaičiu-Putinu, kurį rašytojas visą laiką laikė Mokytoju „giliausia to žodžio prasme.“
 • Kūrybinio darbo pradžioje džiaugsmą lydėjo nusivylimas, nepasitenkinimas ir suvokimas, kad pirmasis apsakymų rinkinys „Ponia Bertulienė“, deja, nėra geras. Rašytojo laukė ilgas kūrybinių ieškojimų kelias. Kaip atrasti savąją Mūzą?
 • 1932 m. į Juozo Grušo namus atėjo geroji Fėja – Pulcherija Račytė, didžioji patarėja ir pirmoji jo kūrinių kritikė. Nuo 1936 m. rašytojas su šeima apsigyveno Kaune, Kalniečių gatvėje. Kaip didžiausia audra tuo metu Juozą Grušą užgriuvo žurnalistinis ir pedagoginis darbas.
 • Karas … Pokaris … Išgarsėjęs prieš karą realistinės prozos kūriniais, atkakliai tylėjęs stalinizmo metais, „atlydžio“ laikotarpiu  iškilo kaip didis dramaturgas, žanrinės paslapties ieškojęs antikinėse  tragedijose, V.Šekspyro, F.Šilerio, A.Čechovo bei moderniojoje Vakarų dramoje.
 • Juozas Grušas – intelektualus, daugiabriaunis talentas, atėjęs pas mus su geriausiomis dramomis „Herkus Mantas“ (1957), „Adomo Brunzos paslaptis“ (1967), „Barbora Radvilaitė“ (1972), „Švitrigaila“ (1976), „Mykolas Glinskis“ (1984) bei tragikomedijomis „Meilė, džiazas ir velnias“ (1967), „Pijus nebuvo protingas“ (1967), „Cirkas“ (1967).
 • Paskutinę knygą „Tiesa – laukinis žirgas“ 1984 m. Juozas Grušas rašė senatvės negalios kamuojamas, kuri visgi neįstengė palaužti jo valios, užgesinti kūrybinės ugnelės.
 • Juozas Grušas mirė 1986 m. gegužės 21 d., į žemę atėjus brandžiam ir žydinčiam pavasariui.
 • Kauno m. valdybos nutarimu dešimtaisiais mokyklos gyvavimo metais, 1998 05 12,  jai suteiktas Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos vardas.
 • Lapkričio 29-oji – mūsų mokyklos vardatėvio dramaturgo Juozo Grušo gimtadienis.

Accessibility