Muziejus

Muziejus

1998 05 12 Kauno miesto valdybos sprendimu mokyklai buvo suteiktas Juozo Grušo vardas. Tais pačiais metais atidaromas Juozo Grušo ir mokyklos istorijos muziejus (vad. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rasa Urbutienė).

Susibūrusi Jaunųjų muziejininkų grupelė studijuoja rašytojo gyvenimą, analizuoja kūrybą, renka muziejinę medžiagą, artimųjų ir pažinojusių atsiminimus, kasmet papildo rašytojo gyvenimą ir kūrybos kelią iliustruojančių arcgyvinių nuotraukų albumą, dalyvauja įvairiuose projektuose.

Kartu su Kauno miesto memorialiniu Juozo Grušo muziejumi (ved. Nijolė Majerienė) rengia projektus, organizuoja ekspedicijas, kurių tikslas geriau pažinti didįjį dramaturgą.

2001 m. vasarą buvo organizuota pirmoji ekspedicija į Šiaulius “Juozo Grušo keliais”. Aplankomi Kalviškiai, Naisiai, Mėsmedis, Šiauliai, Joniškis.

2003 m. pavasarį kartu su rašytojo memorialiniu muziejumi (ved. Nijolė Majerienė) organizuota antroji ekspedicija į Vilnių “Juozo Grušo kūrybos pastatymų keliais”.

Šioje ekspedicijoje jaunieji muziejininkai susitiko su režisieriais Vytautu Rumšu, Henriku Vancevičiumi, Aidu Giniočiu, Jonu Vaitkumi, kurie statė arba stato J.Grušo dramas, jose vaidina.

2005 m. pavasarį ir vasarą buvo organizuota “Jaunųjų muziejininkų vasara” Šventojoje. Dalyvavę mokiniai lankėsi Klaipėdos dramos teatre, kur susitiko su režisieriumi ir aktoriumi Broniu Gražiu, aktore Marija Černiauskaite – Barauskiene, Nijole Narijauskaite – Gražiene bei šio teatro ilgamečiu direktoriumi Baliu Juškevičiumi.

2007 m. organizuotas projektas “Kauno miesto kūrėjų pėdomis”. Susitikta su aktoriais, dramaturgą pažinojusiais asmenimis. Sukurtas filmas “Juozo Grušo pėdomis”.

Tiems, kurie neturi ekspedicijų rengimo patirties, sunku suprasti, kaip svarbu nepavėluoti – eiti tais takais, kuriuose dar gali sutikti žmones, artimai pažinojusius J.Grušą, užrašyti jų prisiminimus apie rašytoją, jo kūrybą, apie bendrus darbus, išgirsti teatro pastatymų istoriją, susipažinti su Lietuvos kultūros elito atstovais. Mums nusišypsojo laimė – visur, kur beldėmės, ten buvo atidaryta.

Šių ekspedicijų metu sukaupta daug foto, vaizdo, garso medžiagos. Visa ši medžiaga saugoma ir eksponuojama mokyklos muziejuje, taip pat ir Kauno miesto Juozo Grušo memorialiniame muziejuje.

Muziejus ir žmonės (atsisiųsti)