Mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija

2019-02-18 gimnazijoje vyko mokytojų gerosios darbo patirties sklaidos konferencija ,,Mokinio pasiekimų ir pažangos stebėsenos realizavimas pamokoje. Ši konferencija – tai gimnazijos veiklos plano tobulinimo priemonė po išorės vertinimo.  Konferencijos moderatorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Demjanova. Pprogramoje – 9 mokytojų patirties sklaidos pranešimai, kuriuos parengė visų metodinių grupių  pranešėjai. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Darius Talijūnas   akcentavo mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsenos fiksavimo  pamokoje būtinybę. Pranešimus skaitė mokytojai V. Rėkienė, R. Urbutienė, K. Žakšauskienė, J. Trapulionienė, S. Paštuolytė, R. Šarienė, R. Klingaitė, V. Sakalauskienė, A. Kizalienė.

Accessibility