Mokytojai

Pradinių klasių mokytojos

Stasė Didžgalvienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinio mokymo pedagogika ir metodika
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Pareigos: 2c klasės mokytoja
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Kabinetas: 120
 • Telefonas: 867880583

Loreta Drūlienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių MM
 • Pareigos: 4c klasės mokytoja
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Kabinetas: 117
 • Telefonas: 867974655

Vaida Gailiuvienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinio ugdymo pedagogika
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių MM
 • Pareigos: 3a klasės mokytoja
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Kabinetas: 115
 • Telefonas: 867880584

Erika Gylienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių MM
 • Pareigos: 2b klasės mokytoja
 • Kabinetas: 219
 • Telefonas: 867880581
 • El. pašto adresas: erikagyl.grusas@gmail.com

Genovaitė Jonikienė

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 2a klasės mokytoja
 • Kabinetas: 119
 • Telefonas: 867880582

Gitana Kairienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, edukologijos magistras (taikomoji pedagogika)
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 3b klasės mokytoja, metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: 114
 • Telefonas: 867880592

Jolita Kaučikaitė-Radvilienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja ir pagrindinės mokyklos dailės mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 4a klasės mokytoja
 • Kabinetas: 203
 • Telefonas: 864613226
 • El. pašto adresas: radjoli@gmail.com

Zita Ragelienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių MM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 4b klasės mokytoja
 • Kabinetas: 116
 • Telefonas: 867880849
 • El. pašto adresas: ragzit@gmail.com

Vilma Rėkienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių  klasių MM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 1a klasės mokytoja
 • Kabinetas: 112
 • Telefonas: 860601936
 • El. paštas: vrekiene@gmail.com

Rita Subatkevičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, edukologijos magistras (taikomoji pedagogika)
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 1b klasės mokytoja
 • Kabinetas: 201
 • Telefonas: 867880596

Laima Špelverienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Pradinių klasių VM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 3c klasės mokytoja
 • Kabinetas: 113
 • Telefonas: 867880593

Lina Tvarkūnienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, Socialinės pedagogikos magistras
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, pradžios mokyklos mokytoja (bakalauras)
 • Kvalifikacija: Pradinio ugdymo MM
 • Dėstomas dalykas: Pradinis ugdymas
 • Pareigos: 1c klasės mokytoja
 • Kabinetas: 118
 • Telefonas: 867880579

Dorinio ugdymo mokytojai

Tomas Pažarauskas

 • Išsilavinimas: Aukštasis, socialinių mokslų bakalauras
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytojas ir pagrindinės mokyklos etikos pedagogas
 • Kvalifikacija: Etikos VM
 • Dėstomas dalykas: Etika
 • El. pašto adresas: tomasasp@gmail.com

Jolita Trapulionienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, Viešojo administravimo  magistras
 • Specialybė: Edukologijos bakalauras ir socialinis pedagogas
 • Kvalifikacija: Etikos M
 • Dėstomas dalykas: Etika
 • Pareigos: socialinis pedagogas, 10b kl. vadovas
 • Kabinetas: 216a
 • El. paštas: jolaimas@yahoo.com
 • Telefonas: 865096749

Audronė Pundinienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Tikybos ir etikos mokytoja, pradinio ugdymo mokytoja, religijos mokytoja
 • Kvalifikacija: Tikybos VM
 • Dėstomas dalykas: Tikyba

Vida Zulonaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: vidurinių mokyklų tikybos ir etikos mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Tikybos MM, Vokiečių kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Tikyba, vokiečių kalba
 • Kabinetas: 208
 • El. pašto adresas: vida.zulonaite@gmail.com

Lietuvių kalbos mokytojai

Lina Dekerienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos  mokytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: 7c kl. vadovė, mokyklos tinklapio redaktorė
 • Kabinetas: 218
 • telefonas: 868606064
 • El. pašto adresas: l.dekeriene@gmail.com

Laima Masiulienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, Edukologijos mokslo magistras
 • Specialybė: Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: IIIb kl. vadovė
 • Kabinetas: 204
 • Telefonas: 867966970
 • El. pašto adresas: laima.masiuliene@gmail.com

Salomėja Mikutaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos ME
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: 8c kl. vadovė
 • Kabinetas: 215
 • Telefonas: 867880827
 • El. pašto adresas: smikutaite@gmail.com

Marija Petravičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Telefonas: 868468427
 • El. pašto adresas: marija.petraviciene@gmail.com

Dalė Pupiuvienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: 9e kl. vadovė
 • Kabinetas: 206
 • Telefonas: 864612939
 • El. pašto adresas:dale.pupiuviene@gmail.com

Jolanta Sereikienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių  lietuvių filologija, Mokytojo profesinė kvalifikacija
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: 6c kl. vadovė
 • Kabinetas: 306
 • Telefonas: 861614107
 • El. pašto adresas: jolanta.sereikiene@gmail.com

Rasa Urbutienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos ME
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: IVd kl. vadovė
 • Kabinetas: 217
 • Telefonas: 867880840
 • El. pašto adresas: rurbutiene@yahoo.com

Regina Vilkelienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Lietuvių kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Lietuvių kalba ir literatūra
 • Pareigos: Ic kl. vadovė, lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: 212
 • Telefonas: 867880823
 • El. pašto adresas: reginavilkele@gmail.com

Anglų kalbos mokytojai

Bujanauskienė Rita

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė:
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba

Jurgita Girdauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: anglų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Kabinetas: 305
 • Telefonas: 867880893
 • El. pašto adresas: jurgita000@gmail.com

Lina Jurkšienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, anglų filologijos bakalaurė, filologijos magistrė
 • Specialybė: Anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: IIIa kl. vadovė
 • Kabinetas: 304
 • Telefonas: 868234376
 • El. pašto adresas: sigutis@zebra.lt

Jolanta Kasparienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: Id kl. vadovė, užsienio kalbų metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: 102
 • El. paštas: jolanta.jolant@gmail.com

Marija Langienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: anglų kalbos filologija, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos MM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: 5b kl. vadovė
 • Kabinetas: 313
 • El. paštas: marija.langiene@gmail.com
 • Telefonas: 867880879

Julija Mažrimienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, mokytojo kvalifikacija, anglų kalbos filologija, edukologijos magistras (švietimo vadyba)
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos M
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: 5c kl. vadovė
 • Telefonas: 867880594
 • El. pašto adresas: julija.mazrimiene@gmail.com

Jūratė Pirštelienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: anglų kalbos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Kabinetas: 303
 • Telefonas: 867880853

Regina Pralgauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Filologija, prancūzų kalbos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Prancūzų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Prancūzų kalba
 • Kabinetas: 218, 206

Svetlana Sapunova

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Rusų kalbos ir literatūros mokytoja,  anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Rusų kalbos MM, anglų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Rusų kalba
 • Kabinetas: 205
 • El. pašto adresas: sapunova2005@yahoo.com

Aušrinė Varškevičienė

 • Išsilavinimas: aukštasis, anglų kalbos ir literatūros bakalauras
 • Specialybė: anglų kalbos mokytoja
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Kvalifikacija: anglų kalbos M
 • El. paštas: a.varskeviciene@gmail.com

Aušra Zemlerienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, edukologijos magistras (taikomoji pedagogika)
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, anglų kalbos ankstyvojo ugdymo mokytoja
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba (1-4 kl.)
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos MM
 • El. pašto adresas: ausrazemleriene@gmail.com

Lina Žūtautienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: 6a kl. vadovė
 • Kabinetas: 301
 • El. pašto adresas: lzutautiene@gmail.com

Kristina Žakšauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Muzikos pedagogika, anglų kalbos filologija
 • Kvalifikacija: Anglų kalbos  M
 • Dėstomas dalykas: Anglų kalba
 • Pareigos: IIc kl. vadovė
 • Kabinetas: 102
 • Telefonas: 867880872

Rusų kalbos mokytojai

Vilija Demjanova

 • Išsilavinimas: Aukštasis, edukologijos magistras
 • Specialybė: Rusų kalbos mokytoja, pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Rusų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Rusų kalba
 • Kabinetas: 104
 • Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, I vadybinė kategorija
 • Telefonas: 377633
 • El. pašto adresas: vilijadem@gmail.com

Svetlana Sapunova

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Rusų kalbos ir literatūros mokytoja, perkvalifikavimo kursai anglų kalbos mokytoja
 • Kvalifikacija: Rusų kalbos MM
 • Kabinetas: 205
 • El. pašto adresas: sapunovasvetlana@gmail.com

Lijana Sirutavičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Rusų kalbos ir literatūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Rusų kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Rusų kalba
 • Kabinetas: 314
 • Telefonas: 867880846
 • El. pašto adresas: lijanaa@yahoo.com

Vokiečių kalbos mokytojai

Elvyra Gustauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Vokiečių klabos mokytoja
 • Kvalifikacija: Vokiečių kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Vokiečių kalba
 • Kabinetas: 207
 • Telefonas: 867880845
 • El. pašto adresas: elvyra.gustauskiene@gmail.com

Vida Zulonaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: vokiečių kalbos, tikybos ir etikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Vokiečių  kalbos VM
 • Dėstomas dalykas: Vokiečių kalba
 • Kabinetas: 101 kab.
 • El. pašto adresas: vida.zulonaite@gmail.com

Istorijos mokytojai

Dalia Dolinskaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, istorijos mokytoja
 • Kvalifikacija: istorijos VM
 • Dėstomas dalykas: Istorija
 • Pareigos: Ib kl. vadovė, socialinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė
 • El. pašto adresas: dalia.dol@gmail.com

Jadzė Jablonauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Visuomenės ir istorijos mokslo mokytoja ir auklėjamojo darbo metodininkė
 • Kvalifikacija: Istorijos/politologijos MM
 • Dėstomas dalykas: Istorija
 • Pareigos: Ia kl. vadovė
 • Kabinetas: 211
 • Telefonas: 867880829

Eugenija Paškauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė:  Istorijos ir visuomenės mokslo mokytoja
 • Kvalifikacija: Istorijos ME
 • Dėstomas dalykas: Istorija
 • Pareigos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui meno skyriuje, IVc kl. vadovė, Mokinių tarybos kuratorė
 • Kabinetas: 213
 • Telefonas: 867880859
 • El. pašto adresas: eugenija.paskauskiene@gmail.com

Valdas Piškinas

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Istorijos bakalauras
 • Kvalifikacija: Istorijos VM
 • Dėstomas dalykas: Istorija, pilietinis ugdymas
 • Kabinetas: Saugaus eismo
 • El. pašto adresas: valdas.333333@gmail.com

Darius Talijūnas

 • Išsilavinimas: Aukštasis, edukologijos magistras
 • Specialybė: Istorijos mokytojas, auklėjamojo darbo metodininkas
 • Kvalifikacija: Istorijos MM
 • Dėstomas dalykas: Istorija
 • Pareigos: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, II vadybinė kategorija
 • Kabinetas: 106
 • El. pašto adresas: dtalijunas@gmail.com

Geografijos mokytojai

Albina Alinauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Geografijos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Geografijos MM
 • Dėstomas dalykas: Geografija
 • Pareigos: 7d kl. vadovė
 • Kabinetas: 315
 • Telefonas: 867880842
 • El. pašto adresas: annibla@gmail.com

Valdas Piškinas

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Istorijos bakalauras
 • Kvalifikacija: Istorijos VM
 • Dėstomas dalykas: Geografija
 • Kabinetas: Saugaus eismo
 • El. pašto adresas: valdas.333333@gmail.com

Matematikos mokytojai

Dovilė Daukšienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, fizikos magistras
 • Specialybė: Fizikos ir matematikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos/ekonomikos MM
 • Dėstomas dalykas: Matematika
 • Pareigos: 6b kl. vadovė
 • Kabinetas: 307
 • Telefonas: 867880832
 • El. pašto adresas: doviledauk@gmail.com

Jurgita Macijauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, pedagoginio perkvalifikavimo studijos
 • Specialybė: Ekonomistė, taikomosios ekonomikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos VM
 • Dėstomas dalykas: Matematika
 • Pareigos: 7b kl. vadovė, atsakinga už nemokamą mokinių maitinimą
 • Kabinetas: 216
 • Telefonas: 867880873
 • El. pašto adresas: jmacijauskiene@yahoo.com

Audra Mackevičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Matematikos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos ME
 • Dėstomas dalykas: Matematika
 • Kabinetas: 209
 • El. pašto adresas: audramackeviciene@gmail.com

Snieguolė Ramanauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Matematikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos MM
 • Dėstomas dalykas: Matematika
 • Pareigos:  IId kl. vadovė
 • Kabinetas: 210
 • Telefonas: 867880841
 • El. pašto adresas: sniegram@gmail.com

Odeta Stanevičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, informatikos magistras
 • Specialybė: Matematikos ir informatikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos ME
 • Pareigos: IIIc kl. vadovė, matematikos – informacinių technologijų metodinio būrelio  pirmininkė
 • Kabinetas: 311
 • Telefonas: 867880865
 • El. pašto adresas: odeta.staneviciene@gmail.com

Reda Šarienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Matematikos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Matematikos MM
 • Dėstomas dalykas: Matematika
 • Pareigos: IVb kl. vadovė, Gimnazijos  tarybos pirmininkė
 • Kabinetas: 214
 • Telefonas: 867880892
 • El. pašto adresas: redusia@gmail.com

Ekonomikos mokytojai

Sandra Paštuolytė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, Apskaitos, finansų ir bankininkystės ekonomikos magistras, Informatikos bakalauras, Mokytojo profesinė kvalifikacija
 • Specialybė: ekonomikos, Informacinių technologijų mokytoja
 • Kvalifikacija: Informacinių technologijų VM, Ekonomikos MM
 • Dėstomas dalykas: Informacinės technologijos, ekonomika
 • El. pašto adresas: sand.past@gmail.com

Psichologijos mokytojai

Greta Jakaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, psichologijos magistras
 • Specialybė: Psichologė
 • Kvalifikacija: III kategorijos psichologė
 • Dėstomas dalykas: Psichologija, ugdymas karjerai
 • Telefonas: 867966093
 • El. pašto adresas: grusopsichologe@gmail.com

Informacinių technologijų mokytojai

Visvaldas Stanevičius

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Informatikos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija
 • Kvalifikacija: Informacinių technologijų VM
 • Dėstomas dalaykas: Informacinės technologijos
 • Pareigos: IIa kl. vadovas
 • Kabinetas: 110
 • Telefonas: 864612989
 • El. pašto adresas: visvaldas.stanevicius@gmail.com

Neringa Valeikienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, informatikos mokslo magistras
 • Specialybė: Matematikos dėstytoja, informatikos mokytoja
 • Kvalifikacija: Informatikos MM
 • Dėstomas dalykas: Informacinės technologijos
 • Pareigos: 8b kl. vadovė
 • Kabinetas: 109
 • Telefonas: 867880895
 • El. pašto adresas: neringutev@gmail.com

Sukauskas Egidijus

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Medijų meno bakalauras, pedagoginių-psichologinių žinių kursas
 • Kvalifikacija: Neformalaus ugdymo M
 • Dėstomas dalykas: Neformalus švietimas

Biologijos mokytojai

Jūratė Kaminskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Biologijos ir chemijos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Biologijos MM
 • Dėstomas dalykas: Biologija
 • Kabinetas: 310, 316
 • Telefonas: 867880861
 • El. pašto adresas: juratekm@yahoo.com

Mykolas Vytautas Sakalauskas

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Biologijos ir chemijos dėstytojas
 • Kvalifikacija: Biologijos MM
 • Dėstomas dalykas: Biologija
 • Kabinetas: 310
 • Telefonas: 867880875
 • El. pašto adresas: sakalvytautas@gmail.com

Goda Sirutavičiūtė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Biologijos bakalauras, Pedagogikos studijų programa
 • Kvalifikacija: Biologijos M
 • Dėstomas dalykas: Biologija
 • Pareigos: 8a klasės vadovė
 • Kabinetas: 316
 • Telefonas: 865441086
 • El. pašto adresas: sirugoda@gmail.com

Chemijos mokytojai

Ingrida Raguckienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Chemijos ir biologijos, taikomųjų darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Chemijos VM
 • Dėstomas dalykas: Chemija
 • Pareigos: 8d kl. vadovė
 • Telefonas: 867880839
 • Kabinetas: 302
 • El. pašto adresas: ingrida.raguckiene@gmail.com

Rasa Ratkevičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Chemijos VM
 • Dėstomas dalykas:  Chemija
 • Pareigos: 7a kl. vadovė
 • Kabinetas: 005
 • Telefonas: 867880843
 • El. pašto adresas: rasaratk@gmail.com

Jolanta Žukauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Chemijos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Chhemijos MM
 • Dėstomas dalykas: Chemija
 • Kabinetas: 309
 • El. pašto adresas: zukauskiene.jolanta@gmail.com

Fizikos mokytojai

Vaiva Povilaitytė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Fizikos ir astronomijos mokytoja
 • Kvalifikacija: Fizikos MM
 • Dėstomas dalykas: Fizika
 • Kabinetas: 312

Undinė Diana Tumavičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, fizikos magistras
 • Specialybė: Fizikos dėstytoja
 • Kvalifikacija: Fizikos ME
 • Dėstomas dalykas: Fizika
 • Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė kategorija
 • Kabinetas: 103
 • El. pašto adresas: undinediana@gmail.com

Virgilijus Tumavičius

 • Išsilavinimas: Aukštasis, fizikos magistras
 • Specialybė: Fizikos dėstytojas
 • Kvalifikacija: Fizikos ME
 • Dėstomas dalykas: Fizika
 • Pareigos: Gamtos mokslų metodinio būrelio pirmininkas
 • Kabinetas: 312
 • El. pašto adresas: vtumavicius@gmail.com

Karjeros ugdymo mokytojai

Greta Jakaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, psichologijos magistras
 • Specialybė:  psichologė
 • Kvalifikacija: III kategorijos psichologė
 • Dėstomas dalykas:  Ugdymas karjerai
 • Telefonas: 867966093
 • El. pašto adresas: gretakur@aol.com

Muzikos ir etninės kultūros mokytojai

Eglė Grybienė

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė: Fortepijono mokytoja
 • Kvalifikacija: Muzikos VM
 • Dėstomas dalykas: Muzika
 • Pareigos: IVa klasės vadovė
 • Kabinetas: 102
 • Telefonas: 867974612
 • El. pašto adresas: eglegryb@yahoo.com

Dalia Razumienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Muzikos mokytoja, socialinio pedagogo kvalifikacija
 • Kvalifikacija: Muzikos VM
 • Dėstomas dalykas: Muzika
 • Pareigos:  muzikos metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: 102
 • El. pašto adresas: daliarazumiene@gmail.com

Artūras Sinkevičius

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Socialinis pedagogas
 • Kvalifikacija: Etnokultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Muzika (1-4 kl.)
 • El. pašto adresas: arturas@gile.lt

Kūno kultūros mokytojai

Ina Skirmantienė

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė:  choreografijos mokytoja, šokio pedagogikos mokytojo profesinė kvalifikacija
 • Kvalifikacija: Šokių būrelio MM
 • Dėstomas dalykas: Šokis
 • Kabinetas: Aktų salė
 • El. pašto adresas: skirmantiene@gmail.com

Galina Butautė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Fizinio lavinimo dėstytoja
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Pareigos: Kūno kultūros metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: Sporto salė
 • El. pašto adresas: galibut60@gmail.com

Anna Kizalienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Žolės riedulio treneris
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros VM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Kabinetas: Sporto salė
 • El. pašto adresas: anna.kizaliene@mail.ru

Rasa Kizikaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Kūno kultūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Kabinetas: Sporto salė
 • El. pašto adresas: rasaki2@gmail.com

Arvydas Mackevičius

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Fizinio auklėjimo dėstytojas
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Kabinetas: Sporto salė

Marolė Mankienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Kūno kultūros dėstytoja
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Kabinetas: Sporto salė

Giedrius Monkevičius

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Kūno kultūros dėstytojas
 • Kvalifikacija: Kūno kultūros MM
 • Dėstomas dalykas: Kūno kultūra
 • Kabinetas: Sporto salė
 • El. pašto adresas: giedriusmonk@gmail.com

Matusevičius Gintautas

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Sporto bakalauras
 • Kvalifikacija: Krašto gynybos VM
 • Dėstomas dalykas: Krašto gynyba

Žmogaus saugos mokytojai

Diana Zaksaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja
 • Kvalifikacija: Žmogaus saugos MM
 • Dėstomas dalykas: Žmogaus sauga
 • Kabinetas: Saugaus eismo kab.
 • El. pašto adresas: dianazaksaite@hotmail.com

Dailės ir technologijų mokytojai

Aidas Augustis

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė: Dailės mokytojas
 • Kvalifikacija: Dailės ME
 • Dėstomas dalykas: Dailė  ir Meno skyrius
 • El. pašto adresas: aidas.august@gmail.com

Jūratė Gudžiuvienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Dailininkas keramikas
 • Kvalifikacija: Dailės MM
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Pareigos: Menų metodinio būrelio pirmininkė
 • Kabinetas: 006

Meilė Kalinienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Braižybos, piešimo ir darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Dailės MM
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 308a
 • El. pašto adresas: meile.kaliniene@gmail.com

Jonė Kalinaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Stiklo bakalauro studijų programa
 • Kvalifikacija: Technologijų M
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius

Rima Keturkienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis, technologijų edukologijos bakalauras, mokytojo kvalifikacija
 • Specialybė: Dekoratyvinės dailės dailininkas, Braižybos, piešimo ir darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Dailės ME
 • Dėstomas dalykas: Dailė ir Meno skyrius
 • Kabinetas: „Akvariumas“
 • El. pašto adresas: rimoskdizainas@yahoo.com

Rasa Klingaitė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Braižybos, piešimo ir darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Dailės ME
 • Dėstomas dalykas:  Dailė  ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 004
 • El. pašto adresas: rasskinn@gmail.com

Aušra Lavickienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, devynmetės mokyklos dailės mokytoja
 • Dailės Kvalifikacija: MM
 • Dėstomas dalykas: Dailė ir Meno skyrius

Aldona Markvaldienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Inžinerinių technologijų darbai, Buities darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Technologijų ME
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Pareigos: Direktoriaus pavaduotoja meno skyriuje, Va  kl. vadovė
 • Kabinetas: 011
 • Telefonas: 867880836
 • El. pašto adresas: aldute9@gmail.com

Ingrida Raguckienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Chemijos ir  biologijos, taikomųjų darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Technologijų MM
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Pareigos: 8d kl. vadovė
 • Telefonas: 867880839
 • Kabinetas: 302
 • El. pašto adresas: ingrida.raguckiene@gmail.com

Audronė Greta Miliauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Dailininkas pedagogas
 • Kvalifikacija: Dailės MM
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 010

Rasa Ratkevičienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Technologijų MM
 • Dėstomas dalykas: Meninės technologijos ir Meno skyrius
 • Pareigos: 7a kl. vadovė
 • Telefonas: 867880843
 • Kabinetas: 005
 • El. pašto adresas: rasaratk@gmail.com

Vyta Sakalauskienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Piešimo, braižybos ir darbų mokytoja
 • Kvalifikacija: Dailės ME
 • Dėstomas dalykas: Dailė ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 001
 • El. pašto adresas: vytasak@gmail.com

Šutienė Gražina

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Interjero ir įrenginių specialybė
 • Kvalifikacija: dailės ME
 • Dėstomas dalykas: Braižyba, kompiuterinė grafika

Ūsas Vladas

 • Išsilavinimas: Aukštesnysis
 • Specialybė: Techniko technologo, Papildomo ugdymo pedagogo kvalifikacija
 • Kvalifikacija: Neformalaus ugdymo VM
 • Dėstomas dalykas: Neformalus ugdymas (radijo konstravimas)

Ričardas Venskūnas

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Dailės, braižybos ir darbų mokytojas
 • Kvalifikacija: Dailės MM
 • Dėstomas dalykas: Dailė  ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 001

Sima Venskūnienė

 • Išsilavinimas: Aukštasis
 • Specialybė: Pradinių klasių mokytoja, dailės mokytoja
 • Kvalifikacija: Dailės MM
 • Dėstomas dalykas: Dailė ir Meno skyrius
 • Kabinetas: 002
 • El. pašto adresas: viltasima@gmail.com