Gimnazijos taryba

Mokytojai

 • Reda Šarienė, matematikos mokytoja – pirmininkė, kontaktai: redusia@gmail.com, tel.:867880892
 • Eugenija Paškauskienė, istorijos mokytoja;
 • Tomas Pažarauskas, etikos mokytojas;
 • Odeta Stanevičienė, matematikos ir informacinių technologijų mokytoja;
 • Visvaldas Stanevičius, informacinių technologijų mokytojas

Tėvai

 • Kristina Paužienė, 6b klasės mokinės mama;
 • Rimutė Škudienė, IIa gimnazijos klasės mokinės mama;
 • Renata Kliučininkienė, IIIa gimnazijos klasės mokinio mama;
 • Lionela Gelmanienė,  IVd gimnazijos klasės mokinės mama;
 • Danguolė Seniutienė, Ia gimnazijos klasės mokinės mama.

Mokiniai:

 • Nerijus Trilikauskas, IIb klasės mokinys, gimnazijos Mokinių tarybos prezidentas
 • Joana Vasiliūtė, IVa gimnazijos klasės  mokinė
 • Gabrielė Lukošiūtė, IVa klasės mokinė
 • Eglė Striškaitė, IId klasės mokinė
 • Viktorija Kablytė, IId klasės mokinė