Mokslo metų kalendorius

Mokslo metų kalendorius-2022-2023m.m. (peržiūrėti)

Pamokų laikas

1   8.00 8.45
2   8.55 9.40
3   9.450 10.35
4   10.40 11.25
5   11.00 11.45
5   12.10 12.55
6   13.05 13.50
7   14.00 14.45
8  
9

Mokslo metų trukmė:

1– 4 kl. – 35 sav., 175 d.

5–8, I–II gimn. kl. – 37 sav., 185 d.

III gimn. kl. – 36 sav., 180 d.

IV kl. – 33 sav., 165 d.

Trimestrai (1-4, 5-8 kl.):

I trimestras: rugsėjo 1 d. –  lapkričio 26 d.

II trimestras: lapkričio 29 d. – kovo 10 d.

III trimestras 1-4 kl. kovo 14 d. – birželio 13 d.

III trimestras: 5-8 kl. kovo 14 d. – birželio 28 d.

Pusmečiai I-IV gimnazijos klasių mokiniams:

I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 21 d.

II pusmetis – sausio 24 d. – gegužės 30 d. (IV gimnazijos klasės)

sausio 24 d. – birželio 28 d. – I-II gimnazijos klasės, birželio 20 d. – III gimn. kl.

Mokslo metai baigiami:

1-4 kl.: birželio 13 d.

5-8, I–II kl.: birželio 28 d.

III gimnazijos  kl.: birželio 20 d.

IV gimnazijos kl.: gegužės 30 d.

Mokslo metų atostogos 

1–8, I–IV kl.

lapkričio 3 – 5 d.

gruodžio 27 –  31 d.

sausio 3 – 7 d.

vasario 14 –15 d., 17 – 18 d.

balandžio 19  – 22 d.

Vasaros atostogos

1 – 4 kl. – nuo birželio 14 d.

5 – 8, I – II gimn. klasės nuo birželio 29 d., III gimnazijos kl. – nuo birželio 21 d.

Accessibility