Meninė akcija ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas“

Mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo XVI Kauno miesto mokinių dailės projekte-meninėje akcijoje ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas“. Tema ,,Šimtmečio šviesoje“. Renginys vyko Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikos konferencijos salėje. Mūsų gimnazijos Ia klasės mokinės M. Sadychovaitė, K. Kulevičiūtė, A. Seniutaitė, D. Butkevičiūtė ir U. Laukytė, vadovaujamos mokytojų S. Venskūnienės ir A. Lavickienės, sukūrė savitą kompoziciją Šv. Kazimierui.   Renginio  dalyvius ir svečius sveikino  Kristaus Prisikėlimo bazilikos klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Projekto sėkmingą kelią apžvelgė ir analizavo Šv. Kazimiero ordino Kauno skyriaus pirmasis vadovas, miesto ceremonmeistras Kęstutis Kazimieras Ignatavičius. Renginį vedė projekto iniciatorius, dailės mokytojas Aidas Augustis. Projekte dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš 17 Kauno miesto mokymo įstaigų. Kūriniai Lietuvos globėjui sukurti tapybos, grafikos, koliažo ir mišria technika. Jaunųjų dailininkų  kūryba  šiuo metu eksponuojama Kauno Prisikėlimo  bazilikoje. 

Aidas Augustis, dailės mokytojas ekspertas

 

 
Accessibility