Maldinga Kelionė į Šiluvą

2022-09-09 gimnazijos mokiniai su tikybos mokytojais V. Zulonaite ir V. Štilpa, kūno kultūros mokytoju G. Monkevičiumi, socialine pedagoge L. Anušauskiene išvyko į Šiluvą. Prie Šiluvos gimnazistai pradėjo piligrimų žygį mišku. Jį vedė tikybos mokytojas V. Štilpa. Žygio metu apmąstė Kristaus kančią, palygindami su mūsų valstybės istorine praeitimi, kuri paženklinta kančia.  Žygį baigėme  prie Dievo Motinos Marijos apsireiškimo koplyčios. Dalyvavome šv. Mišių liturgijoje. Šiluvos muziejuje mokiniai turėjo galimybę pamatyti iš žemės iškastą skrynią, kurioje buvo slepiamas nuo protestantų Dievo Motinos paveikslas. Šiluvos bažnyčiai jį užsakė Lietuvos valdovas Vytautas Didysis. Po Šiluvos muziejaus aplankėme bažnyčią, kurioje stebėjome Dievo Motinos Marijos su kūdikiu paveikslą. Pasivaikščioję po rudeninę Šiluvos mugę, įsigiję dovanų artimiesiems išvykome į Kauną. Grįždami išgirstas žinias pakartojome viktorinoje autobuse.

Tikybos mokytoja V. Zulonaitė

 

Accessibility