Linksma mūsų šeimynėlė

Tautines tradicijas puoselėjančios šeimos, mokytojai, administracijos atstovai rugsėjo 28 d. vakare susirinko į tradicinį šokėjų renginį-šventę ,,Linksma mūsų šeimynėlė“. Aktų salėje šokių pynes pynė net 208 tautinių šokių kolektyvo „Gintarėlis“ šokėjai: jaunučiai – 1b, 2ab, 3a, 4b, jauniai – 5b, 6ab, jaunuoliai. Gausiam vaikų ir jaunimo būriui vadovavo nepailstanti choreografijos mokytoja, kolektyvo vadovė Ina Skirmantienė. Jai talkino mokytojos E. Gylienė, V. Gailiuvienė, G. Kairienė, J. Kaučikaitė- Radvilienė, R. Subatkevičienė, auklėtojos D. Daukšienė ir Jolita Trapulionienė. Šokėjams aplodismentų negailėjo gausiai susirinkę žiūrovai, šypsenomis palaikė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, pavaduotojos Vilija Demjanova ir Undinė Diana Tumavičienė. Po šokių maratono gimnazijos direktorė pasidžiaugė gausiu šokėjų būriu, atstovavusiu mūsų gimnaziją 2016 metų Moksleivių dainų šventės Ansamblių vakare, nuoširdžiai padėkojo kiekvienam šokėjui ir jų šeimoms, ypač mamoms, lydėjusioms kolektyvą į Vilnių bei  talkinusioms vadovei bei mokytojoms. Bendram tradiciniam  šventės šokiui „Linksmapolkė“ visus susirinkusius renginio vedėja pakvietė į aikštelę prie mokyklos. Ir mažiems, ir dideliems linksmai besisukant polkos ritmu vakarinį dangų nušvietė įspūdingi fejerverkai.

Mokytoja Erika Gylienė

Accessibility